Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. märtsi 2010. a määruse nr 16 „Nõuded vedelkütusele” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.12.2010
Avaldamismärge:RT I, 02.12.2010, 3

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. märtsi 2010. a määruse nr 16 „Nõuded vedelkütusele” muutmine

Vastu võetud 26.11.2010 nr 105

Määrus kehtestatakse „Vedelkütuse seaduse” § 8 lõike 1 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. märtsi 2010. a määruse nr 16 „Nõuded vedelkütusele” (RTL 2010, 13, 243) § 2 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Bensiin peab vastama Eesti standardile EVS-EN 228 ja diislikütus Eesti standardile EVS-EN 590.

(2) Biodiislikütus peab vastama Eesti standardile EVS-EN 14214.”

Juhan Parts
Minister

Ahti Kuningas
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json