Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. novembri 2009. a määruse nr 109 „Veoloa taotlemise ja andmise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.12.2010
Avaldamismärge:RT I, 02.12.2010, 4

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. novembri 2009. a määruse nr 109 „Veoloa taotlemise ja andmise kord” muutmine

Vastu võetud 26.11.2010 nr 106

Määrus kehtestatakse „Autoveoseaduse” § 21 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. novembri 2009. a määruses nr 109 „Veoloa taotlemise ja andmise kord” (RTL 2009, 88, 1276) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) EURO3, -4 ja -5 autode kohta taotletavate CEMT-i veolubade arv ja nendest Austriasse, Itaaliasse, Kreekasse ja Venemaale sissesõitu lubavate veolubade vajadus;”;

2) paragrahvi 12 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Austrias, Itaalias, Kreekas ja Venemaal kehtiva CEMT-i veoloa andmisel võetakse aluseks veoloa andja määratud aruandlusperioodil vedaja poolt vastavasse riiki tehtud sõitude arv, mis on teostatud nii CEMT-i kui kahepoolsete veolubade alusel. Austrias, Itaalias, Kreekas ja Venemaal kehtivad CEMT-i veoload jaotatakse proportsionaalselt pingerea alusel, milleks on vedajate poolt vastavasse riiki teostatud sõitude arv kahanevas järjekorras. Samamoodi antakse vedajatele Austrias, Itaalias, Kreekas ja Venemaal kehtivad tagastatud või äravõetud CEMT-i veoload.”

Juhan Parts
Minister

Ahti Kuningas
Asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json