Teksti suurus:

Vedelkütusevaru makse määr

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2015
Avaldamismärge:RT I, 02.12.2014, 9

Vedelkütusevaru makse määr

Vastu võetud 01.12.2014 nr 103

Määrus kehtestatakse vedelkütusevaru seaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse varumakse määr vedelkütusevaru haldamiskulude katmiseks 2015. aastal.

§ 2.   Varumakse määr

  (1) 2015. aasta varumakse määrad on järgmised:
  1) bensiini varumakse määr on 5,85 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
  2) diislikütuse, kerge kütteõli ja petrooli varumakse määr on 4,10 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
  3) reaktiivkütuse varumakse määr on 5,85 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
  4) raske kütteõli varumakse määr on 23,40 eurot 1000 kilogrammi kütuse kohta.

  (2) Lõikes 1 sätestatud varumakse määrale lisandub käibemaks.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2013. a määrus nr 78 „Vedelkütusevaru makse määr” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Käesolev määrus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json