Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine tulenevalt riigikaitseseadusest

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 02.12.2015, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine tulenevalt riigikaitseseadusest

Vastu võetud 26.11.2015 nr 137

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 9 lõike 3, § 25 lõike 2 ja § 115 lõike 3 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. mai 2013. a määruse nr 35 „Eesti raadiosagedusplaan” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. mai 2013. a määruse nr 35 „Eesti raadiosagedusplaan” § 3 lõikes 2, § 3 lõikes 3 ning määruse lisas 1 asendatakse sõna „kaitsejõud” sõnaga „Kaitsevägi” vastavas käändes.

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. mai 2005. a määruse nr 49 „Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. mai 2005. a määruses nr 49 „Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 3 asendatakse sõna „kaitsejõudude” sõnaga „Kaitseväe”;

2) paragrahvi 2 lõikes 41 asendatakse sõnad „Eesti Kaitsejõudude” sõnaga „Kaitseväe”.

§ 3.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. septembri 2005. a määruse nr 109 „Nõuded elektromagnetilisele kiirgusele ja raadioside piiramisele” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. septembri 2005. a määruses nr 109 „Nõuded elektromagnetilisele kiirgusele ja raadioside piiramisele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punktis 1 märkida sõna „kaitseväel” suure algustähega;

2) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõna „kaitsejõudude” sõnaga „Kaitseväe”.

§ 4.  Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json