Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri 24. juuli 2014. a määruse nr 50 „Meditsiiniabi korraldamise nõuded laeval ja laeval nõutava meditsiinivarustuse loetelu” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 02.12.2015, 2

Tervise- ja tööministri 24. juuli 2014. a määruse nr 50 „Meditsiiniabi korraldamise nõuded laeval ja laeval nõutava meditsiinivarustuse loetelu” muutmine

Vastu võetud 27.11.2015 nr 54

Määrus kehtestatakse meretöö seaduse § 32 lõike 2 alusel.

§ 1.  Tervise- ja tööministri 24. juuli 2014. a määruse nr 50 „Meditsiiniabi korraldamise nõuded laeval ja laeval nõutava meditsiinivarustuse loetelu” muutmine

Tervise- ja tööministri 24. juuli 2014. a määruses nr 50 „Meditsiiniabi korraldamise nõuded laeval ja laeval nõutava meditsiinivarustuse loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui laevapere liikmeid on rohkem kui 10, tuleb lisades 2 ja 3 nimetatud meditsiinivarustuse ja ravimite kogust proportsionaalselt suurendada, ümardades koguse lähima täisarvuni.”;

2) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) A- ja B-kategooriasse kuuluvatel laevadel peab olema defibrillaator. Defibrillaator peab olema kättesaadav maksimaalselt 5 minuti jooksul äkksurma algusest.”;

3) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

4) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 2.  Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. juunil 2016. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Ravimid

Lisa 2 Meditsiiniseadmed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json