Teksti suurus:

Ohvriabi vabatahtlikule ohvri abistamisega seotud sõidu- ja sidekulude hüvitamise kord ja piirsumma

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.12.2016, 4

Ohvriabi vabatahtlikule ohvri abistamisega seotud sõidu- ja sidekulude hüvitamise kord ja piirsumma

Vastu võetud 26.01.2007 nr 11
RTL 2007, 11, 177
jõustumine 04.02.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.10.2010RT I, 01.11.2010, 301.01.2011
29.11.2016RT I, 02.12.2016, 101.01.2017

Määrus kehtestatakse «Ohvriabi seaduse» § 6 lõike 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määruses kehtestatakse ohvriabi vabatahtlikule (edaspidi vabatahtlik) ohvri abistamisega seotud sõidu- ja sidekulude hüvitamise kord ja piirsumma.

§ 2.   Vabatahtlikule ohvri abistamisega seotud sõidu- ja sidekulude hüvitamise kord

  (1) Vabatahtlik esitab Sotsiaalkindlustusametile järgmise kalendrikuu 10. kuupäevaks eelmise kalendrikuu kohta ohvri abistamisega seotud sõidu- ja sidekulude (edaspidi kulud) kuluaruande, mille on kinnitanud oma allkirjaga teda juhendav ohvriabiteenust osutav ametnik.
[RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

  (2) Sotsiaalkindlustusamet kontrollib kokkuhoiu põhimõttest lähtudes kulude põhjendatust ning korraldab kulude arvestuse pidamise ja hüvitamise.

§ 21.   Kuluaruande andmete loetelu

  Kulude hüvitamise aruandele kantakse järgmised andmed:
  1) andmed vabatahtliku kohta;
  2) andmed juhendaja ja ohvriabikeskuse kohta;
  3) ohvri kliendikood;
  4) ohvri abistamisega seotud sõidu lähtekoht, sihtkoht ja läbitud vahemaa kilomeetrites, vajaduse korral selgitus;
  5) ohvri abistamisega seotud kõneminutite arv, vajaduse korral selgitus;
  6) kinnitus andmete õigsuse kohta.
[RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 3.   Vabatahtlikule hüvitatavate kulude piirsumma

  (1) Vabatahtlikule hüvitatakse kulud kokku kuni 31,96 euro ulatuses kalendrikuus.
[RT I, 01.11.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Sõidukulude piirmäär ühe kilomeetri kohta on 0,10 eurot.
[RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

  (3) Sidekulude piirmäär ühe kõneminuti kohta on 0,04 eurot.
[RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007. a.

  (2) Vabatahtlik esitab 2006. aasta detsembris kantud kulude hüvitamise taotluse ja aruande 10. veebruariks 2007. a.

Lisa 1 Taotlus
[Kehtetu - RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

Lisa 2 Aruanne
[Kehtetu - RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json