Teksti suurus:

Põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 02.12.2022, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
25.11.2022 otsus nr 200

Põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.11.2022

Põllumajandusloomade aretuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „nõuetele” sõnadega „ja muudele nimetatud määruses ja selle alusel kehtestatud õigusaktis ning käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud asjakohastele nõuetele”;

2) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „aretusprogrammis peavad sisalduma käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud osad” sõnadega „käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud asjakohastele nõuetele”;

3) paragrahvi 11 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „nõuetele” sõnadega „või muudele nimetatud määruses või selle alusel kehtestatud õigusaktis või käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud asjakohastele nõuetele”;

4) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „ei sisalda käesoleva seaduse § 9 lõikes 4 sätestatud osasid” sõnadega „käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud asjakohastele nõuetele”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json