Teksti suurus:

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 "Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel", rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ""Tulumaksuseadusest", "Sotsiaalmaksuseadusest", "Kogumispensionide seadusest" ja "Töötuskindlustuse seadusest" tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine" ning rahandusministri 16. jaanuari 2006. a määruse nr 6 "Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 "Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel" ning rahandusministri 3. jaanuari 2003. a määruse nr 2 "Sotsiaalmaksu arvestamise kord sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel" muutmine" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.05.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 40, 702

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 "Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel", rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ""Tulumaksuseadusest", "Sotsiaalmaksuseadusest", "Kogumispensionide seadusest" ja "Töötuskindlustuse seadusest" tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine" ning rahandusministri 16. jaanuari 2006. a määruse nr 6 "Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 "Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel" ning rahandusministri 3. jaanuari 2003. a määruse nr 2 "Sotsiaalmaksu arvestamise kord sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel" muutmine" muutmine

Vastu võetud 26.04.2006 nr 31

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 4 ja § 9 lõike 7 alusel.

§ 1. Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 «Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel» muutmine

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruses nr 113 «Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel» (RTL 2004, 3, 35; 2006, 11, 199) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) Vabariigi Presidendi ametivolituste ajal ja pärast ametivolituste lõppemist Vabariigi Presidendi mittetöötava abikaasa kohta Vabariigi Presidendi Kantselei.»;

2) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 6, 11 või 12 nimetatud isik vastab samaaegselt mõnele «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktides 2, 21, 22, 4, 7 või 8 või lõikes 11 sätestatud tingimusele, peab tema osas sotsiaalmaksu arvestust Tööturuamet «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 6, 11 või 12 alusel.»;

3) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Välisministeerium, Tööturuamet, Kaitsejõudude Peastaap, Vabariigi Presidendi Kantselei ning valla- ja linnavalitsus kannavad Maksu- ja Tolliameti kontole üle deklaratsiooni järgi tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.»;

4) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Sotsiaalkindlustusamet, Välisministeerium, Tööturuamet, Kaitsejõudude Peastaap, Vabariigi Presidendi Kantselei ning valla- ja linnavalitsus kannavad Maksu- ja Tolliameti kontole üle deklaratsiooni järgi tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.»;

5) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktis 11 nimetatud isik teatab Vabariigi Presidendi Kantsleile 10 päeva jooksul kirjalikult oma tööle asumisest või töötamise lõpetamisest, samuti abielu lahutamisest.».

§ 2. Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine» muutmine

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine» (RTL 2004, 4, 45; 2006, 3, 42) lisa 10 märkuste punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5. Veerus 6 näidatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 alusel sätestatud erijuht, mille alusel riik, linn või vald maksab isiku eest sotsiaalmaksu, alljärgnevate koodide järgi:

«Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 1 kood – 611
  punkti 11 kood – 6111
  punkti 2 kood – 612
  punkti 21 kood – 6121
  punkti 22 kood – 6122
  punkti 3 kood – 613
  punkti 4 kood – 614
  punkti 5 kood – 615
  punkti 6 kood – 616
  punkti 7 kood – 617
  punkti 8 kood – 618
  punkti 9 kood – 619
  punkti 10 kood – 6110
  punkti 11 kood – 6211
  punkti 12 kood – 6212
«Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 11 kood – 620.»

§ 3. Rahandusministri 16. jaanuari 2006. a määruse nr 6 «Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 «Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel» ning rahandusministri 3. jaanuari 2003. a määruse nr 2 «Sotsiaalmaksu arvestamise kord sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel» muutmine» muutmine

Rahandusministri 16. jaanuari 2006. a määruse nr 6 «Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 «Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel» ning rahandusministri 3. jaanuari 2003. a määruse nr 2 «Sotsiaalmaksu arvestamise kord sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel» muutmine» (RTL 2006, 11, 199) § 1 punkt 11 jäetakse välja.

§ 4. Määruse jõustumine

(1) Määruse § 1 punkte 1–3 ja 5 ning § 2 ja 3 rakendatakse 13. veebruarist 2006.

(2) Määruse § 1 punkt 4 jõustub 2006. aasta 1. juunil.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Tea VARRAK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json