Teksti suurus:

Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord

Rahandusminister
määrus

lisa 1023402

Lisa 2

Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 37
«Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid
ja nende täitmise kord»
lisa 2

[RTL 2006, 36, 631 - jõust. 1.07.2006]

 

MTA märge “……..”………..…20….. a.

MTA   ____________________________________________________________

Isik      ____________________________________________________________

Aktsiisilao aadress ___________________________________________________                                                                                                

Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruanne  ……………………………….20………a

TABEL 1

Rida

Laoseis ja liikumine

Sigaret

 

Sigarillo

 

Sigar

Suitsetamis-tubakas

Närimis-

tubakas

Toortubakas

Taastatud tubakas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

ALGSEIS

Üldkogus

 

 

 

 

 

 

 

1.1

AAV kogus

 

 

 

 

 

 

 

 

2

SISSETULEK

Üldkogus

 

 

 

 

 

 

 

2.1

AAV kogus

 

 

 

 

 

 

 

2.2

LRst ÜLD

 

 

 

 

 

 

 

2.3

LRst AAV

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Eesti ALst ÜLD

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Eesti ALst AAV

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Import

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Aktsiis makstud kogus

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Toodetud kogus

 

 

 

 

 

 

 

 

Allkiri               ……………………….

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

3

VÄLJAMINEK

Üldkogus

 

 

 

 

 

 

 

3.1

AAV kogus

 

 

 

 

 

 

 

3.2

LRi  ÜLD

 

 

 

 

 

 

 

3.3

LRi  AAV

 

 

 

 

 

 

 

3.4

Eesti  ÜLD

 

 

 

 

 

 

 

3.5

Eesti ALttu AAV

 

 

 

 

 

 

 

3.6

Eksport

 

 

 

 

 

 

 

3.7

Aktsiis makstud kogus

 

 

 

 

 

 

 

3.8

Aktsiisiga maksustatult

 

 

 

 

 

 

 

3.9

Aktsiisivaba

 

 

 

 

 

 

 

3.9.1

Pardakaup AV

 

 

 

 

 

 

 

3.10

Pardakaup

 

 

 

 

 

 

 

 

4

KAOD

Üldkogus

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Normatiivne kadu

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Põhjendatud kaod

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Põhjendamata kaod

 

 

 

 

 

 

 

 

5

MUU OTSTARVE

Üldkogus

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Kvaliteet

 

 

 

 

 

 

 

 

6

LÕPPSEIS

Üldkogus

 

 

 

 

 

 

 

6.1

AAV kogus

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Allkiri               ……………………….

 

 

TABEL 2

Maksumärgi liik

Algseis

Saadud

Kasutatud

Tagastatud

Puudujääk

Lõppseis

MTA

ALP

Sigaretid

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

Maksumärk A

 

 

 

 

 

 

 

7.

8.

 

 

 

 

 

 

 

Maksumärk D

 

 

 

 

 

 

 

8.

9.

 

 

 

 

 

 

 

Maksumärk F

 

 

 

 

 

 

 

10.

11.

 

 

 

 

 

 

 

Maksumärk G

 

 

 

 

 

 

 

12.

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinnitan esitatud andmete õigsust

Aktsiisilaopidaja ees- ja perekonnanimi

Ametinimetus

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/otsingu_soovitused.json