Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 “Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.05.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 19, 153

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 “Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid” muutmine

Vastu võetud 27.04.2006 nr 103

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» § 10 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid» (RT I 2002, 54, 343; 2006, 12, 88) lisas 3 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid mere- ja piiriveekogude sadamates» tehakse järgmised muudatused:

1) lisa täiendatakse pärast Ruhnu piiripunkti käsitlevat osa ridadega:

Saaremaa sadama piiripunkt Saaremaa sadam Avatud määratud ajal Väljakutsel

2) Sillamäe sadama piiripunkti käsitlevast osast jäetakse välja sõnad «; ei ole avatud väikelaevadele ega reisilaevadele».

Peaminister Andrus ANSIP

Regionaalminister
siseministri ülesannetes JAAN ÕUNAPUU

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json