Teksti suurus:

Aktsiisi tagastamise taotluse vorm

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2009
Avaldamismärge:

Aktsiisi tagastamise taotluse vorm

Vastu võetud 07.04.2004 nr 53
RTL 2004, 44, 736
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmise aktiga: (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

4.01.2005 nr 1 (RTL 2005, 9, 77) 21.01.2005 (rakendatakse alates 1.01.2005)

12.04.2006 nr 24 (RTL 2006, 36, 631) 1.07.2006

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 451 lõike 4 alusel.

§ 1. Aktsiisi tagastamise taotluse vorm

Aktsiisi tagastamise taotluse vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Lisa 1023033 Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json