Teksti suurus:

Aktsiisi tagastamise taotluse vorm

Rahandusminister
määrus

lisa 1023033

Lisa

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 53

“Aktsiisi tagastamise taotluse vorm”

lisa

[RTL 2006, 36, 631 - jõust. 1.07.2006]

 

TAOTLUS

 

Taotluse esitaja nimi ……………………………………………………………………..

 

Asu- ja tegevuskoha aadress……………………………………………………………… …………………………………………………………..………………………………..

 

Äriregistrikood …………………………………………………………………………..

 

Kontaktandmed (telefoni- ja faksinumber, e-posti aadress) ……………………………………………………………………………………….……

 

Aktsiisikauba vastuvõtja ärinimi …………………………………………………………

 

Aktsiisikauba vastuvõtja asu- ja tegevuskoha aadress……………………………………. ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

Aktsiisikauba vastuvõtja kontaktandmed …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

 

Aktsiisikauba lähetamise põhjendus ja lähetamise kuupäev………………………………

……………………………………………..…………………………..…………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

 

Pangakonto nr aktsiisi tagasimaksmiseks ………………………………………………

 

Kinnitan esitatud andmete õigsust

Taotleja ees- ja perekonnanimi

 

 

Ametinimetus

Allkiri

Kuupäev

 


                                              

 

 

 

 

 

Rida

 

 

 

 

Aktsiisikauba nimetus

 

 

 

KN

kaubakood

 

Sigarettide

jaehind või

alkoholi etanooli-sisaldus

 

 

Aktsiisimäär

 

 

Aktsiisi-määra

ühik

 

Aktsiisikauba kogus

vastavalt

aktsiisimäära ühikule

 

 

 

 

 

Aktsiisisumma

 

EEK

 

%

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2..

 

 

 

 

 

 

 

 

3..

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktsiis kokku

 

 

Taotleja allkiri…………………………………………………………………………….

 

Otsus aktsiisi tagastamise kohta ………………………………………………………….

Maksu- ja tollikeskuse juhataja allkiri ja pitser……………………………………………

 

……....……………………………… 20….. aasta

(koht, päev, kuu)

 

/otsingu_soovitused.json