Teksti suurus:

Kaitseväeteenistuse seaduse § 160 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.05.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 19, 147

Kaitseväeteenistuse seaduse § 160 muutmise seadus

Vastu võetud 12.04.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. aprilli 2006. a otsusega nr 1002

Kaitseväeteenistuse seaduse (RT I 2000, 28, 167; 2005, 65, 496) § 160 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 160. Kaitseväelase riidevarustus

(1) Kaitseväelase riidevarustus on vormiriietus, eririidevarustus, eraldusmärgid, lisariidevarustus ja vooditarvikud.

(2) Kaitseväelasele antakse tagastamise kohustusega eririidevarustus, eraldusmärgid, vooditarvikud ja kaitseväeliste tunnustega vormiriietus.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata riidevarustus antakse kaitseväelasele tagastamise kohustuseta. Tegevteenistusest vabastatud reservi või erru arvatav vormikandmise õigusega kaadrikaitseväelane ei pea vormiriietust tagastama.

(4) Kaitseväelase riidevarustuse kirjelduse kehtestab kaitseminister määrusega viieks aastaks.

(5) Kaitseväelase vormiriietuse ja eraldusmärkide kandmise korra kehtestab kaitseväe juhataja (kaitseväe ülemjuhataja).

(6) Kaitseväelase riidevarustuse elementide loetelu ja kogused, nende kasutusse andmise, ladustamise, hooldamise, võõrandamise, kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise korra kehtestab kaitseminister määrusega.»

Riigikogu esimees Toomas VAREK

/otsingu_soovitused.json