Teksti suurus:

Rae valla ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtuste ja saastegruppidesse jaotuse kinnitamine

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2006, 95, 1181

Rae valla ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtuste ja saastegruppidesse jaotuse kinnitamine

Vastu võetud 11.04.2006 nr 19

Määrus kehtestatakse «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse» § 8 lõike 4 punkti 2, «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lõike 1, Keskkonnaministri 16. oktoobri 2003 määrusega nr 75 kehtestatud «Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta» ja Rae Vallavolikogu 21. märtsi 2006 määrusega nr 15 kehtestatud «Rae valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord» alusel§ 1 Kinnitada ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtused ning reo- ja sademevee jaotus saastegruppidesse olenevalt reostusnäitajatest lisas esitatud kujul.

§2 Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 06.veebruari 2001 korraldusega nr 164 kooskõlastatud «AS ELVESO ühiskanalisatsiooni juhitud heitvete proovide võtmise ja saastegrupi määramise juhend».

§3 Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.

§4 Käesolev määrus jõustub 15. aprillil 2006.

Volikogu esimees Veigo GUTMANN

KINNITATUD:
Rae Vallavolikogu 11 . aprilli 2006 määrusega nr 19

Ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtused (LPK) ning reo- ja sademevee jaotus saastegruppidesse olenevalt reostusnäitajatest

Reostusnäitaja
mg/l
Tähis SG-1 SG-2 SG-3 LPK SG-4 SG-5 SG-6 SG-7 SG-8
    mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
Hõljuvained HA 0...15 16...200 201...500 500 501...650 651...750 751...1000 1001...1500 1501...2000
BHT 7   0...11 12...150 151...375 375 376...488 489...563 564...750 751...1125 1126...1500
KHT  

0...750

750 751...975 976...1125 1126...1500 1501...2250 2251...3000
pH  

6,5...8,5

6,5...8,5 6,0...6,4   5,5...5,9   5,0...5,4
pH           8,6...9,5 9,6...10,5 10,6...11,5    
Temperatuur C

10...40 C

40 C 40...80 C üle 80 C alla 10 C    
Naftasaadused NS 0...0,5 0,6...1,5 1,6...5,5 5,5 5,6...7,2 7,3...8,3 8,4...11,0 11,1...16,5 16,6...22,0
Rasvad R       50 51...65 66...75 76...100 101...150 151...200
Fosfor P üld 0...1,5 1,6...5,0 5,1...10,5 10,5 10,6...13,7 13,8...15,8 15,9...21,0 21,1...31,5 31,6...42,0
Lämmastik N üld 0...5,0 5,1...60,0 60,1...100 100 101...130 131...150 151...200 201...300 301...400
Spaa  

0...44

44 45...57 58...66 67...88 89...132 133...176
Fenoolid  

0...2,9

2,9 3,0...3,8 3,9...4,4 4,5...5,8 5,9...8,7 8,8...11,6
Tsüaniidid  

0...0,2

0,2 0,21...0,26 0,27...0,30 0,31...0,40 0,41...0,60 0,61...0,80
Üldkroom Cr üld

0...0,5

0,5 0,51...0,65 0,66...0,75 0,76...1,00 1,01...1,50 1,51...2,00
Kroomiühendid Cr (VI)

0...0,05

0,05 0,051...0,060 0,061...0,070 0,071...0,090 0,091...0,130 0,131...0,170
Vask Cu

0...1,0

1 1,1...1,3 1,4...1,6 1,7...2,0 2,1...3,0 3,1...4,0
Raud Fe

0...10,6

10,6 10,7...13,7 13,8...15,8 15,9...21,1 21,2...31,7 31,8...42,2
Tsink Zn

0...2,0

2 2,1...2,6 2,7...3,0 3,1...4,0 4,1...6,0 6,1...8,0
Nikkel Ni

0...1,0

1 1,1...1,3 1,4...1,6 1,7...2,0 2,1...3,0 3,1...4,0
Kaadmium Cd

0...0,2

0,2 0,21...0,26 0,27...0,30 0,31...0,40 0,41...0,60 0,61...0,80
Plii Pb

0...0,5

0,5 0,51...0,65 0,66...0,75 0,76...1,00 1,01...1,50 1,51...2,00
Elavhõbe Hg

0...0,05

0,05 0,051...0,070 0,071...0,080 0,081...0,100 0,101...0,150 0,151...0,200
Arseen As

0...0,2

0,2 0,21...0,26 0,27...0,30 0,31...0,40 0,41...0,60 0,61...0,80
Molübdeen Mb

0...0,22

0,22 0,23...0,29 0,30...0,33 0,34...0,44 0,45...0,66 0,67...0,88
Tina Sn

0...0,5

0,5 0,51...0,65 0,66...0,75 0,76...1,00 1,01...1,50 1,51...2,00
Hõbe Ag

0...0,2

0,2 0,21...0,26 0,27...0,30 0,31...0,40 0,41...0,60 0,61...0,80
Kloorfenüül-etaan ja selle derivaadid DDT

KEELATUD

KEELATUD

KEELATUD

Polükloreeritud bifenüülid PCB

KEELATUD

KEELATUD

KEELATUD

Polükloreeritud terfenüülid PCT

KEELATUD

KEELATUD

KEELATUD

Aldriin  

0...0,00005

0 0,000051-
0,000056
0,000057-
0,000060
0,000061-
0,000070
0,000071-
0,000090
0,000091-
0,00011
Dieldriin  

0...0,00005

0 0,000051-
0,000056
0,000057-
0,000060
0,000061-
0,000070
0,000071-
0,000090
0,000091-
0,00011
Endriin  

0...0,00005

0 0,000051-
0,000056
0,000057-
0,000060
0,000061-
0,000070
0,000071-
0,000090
0,000091-
0,00011
Isodriin  

0...0,002

0,002 0,0021...0,0026 0,0027...0,0030 0,0031...0,0040 0,0041...0,0060 0,0061...0,0080
Triklorobenseen  

0...0,05

0,05 0,051...0,070 0,071...0,080 0,081...0,100 0,101...0,150 0,151...0,200
Heksaklorotsükloheksaan  

0...0,001

0,001 0,0011...0,0013 0,0014...0,0016 0,0017...0,002 0,0021...0,003 0,0031...0,004
Heksaklorobenseen  

0...0,005

0,005 0,0051..0,0053 0,0054..0,0056 0,0057..0,0060 0,0061..0,0070 0,0071..0,0080
Heksaklorobutadieen  

0...1,0

1 1,1...1,3 1,4...1,6 1,7...2,0 2,1...3,0 3,1...4,0
Tetraklorometaan  

0...1,5

1,5 1,51..1,6 1,61..1,7 1,71..1,8 1,81..1,9 1,91..2,0
Pentaklorofenool  

0...0,2

0 0,21..0,26 0,27..0,30 0,31..0,40 0,41..0,60 0,61..0,80
Kloroform  

0...0,5

0,5 0,51...0,65 0,66...0,75 0,76...1,0 1,01...1,50 1,51...2,00
1,2 Dikloroetaan  

0...1,0

0,003 1,1...1,3 1,4...1,6 1,7...2,0 2,1...3,0 3,1...4,0
Triklorometaan  

0...0,5

0,5 0,51...0,65 0,66...0,75 0,76...1,0 1,01...1,50 1,51...2,00
Perkloroetaan  

0...0,5

0,5 0,51...0,65 0,66...0,75 0,76...1,0 1,01...1,50 1,51...2,00
Halogeenorgaanilised ühendid AOX

0...1,0

1 1,1...1,3 1,4...1,6 1,7...2,0 2,1...3,0 3,1...4,0

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json