Teksti suurus:

Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.03.2008
Avaldamismärge:

Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid

Vastu võetud 25.06.2002 nr 205
RT I 2002, 54, 343
jõustumine 01.07.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

20.05.2003 nr 158 (RT I 2003, 44, 306) 2.06.2003

15.07.2003 nr 196 (RT I 2003, 54, 367) 19.07.2003

2.03.3006 nr 63 (RT I 2006, 12, 88) 12.03.2006

27.04.2006 nr 103 (RT I 2006, 19, 153) 8.05.2006

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» § 10 lõike 4 alusel ning kooskõlas «Tolliseadustikuga»
[RT I 2003, 54, 367 - jõust 19.07.2003]

§1. Määruse reguleerimisala

Käesoleva määrusega sätestatakse rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid ning reisijatele avatud piiripunktid Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni elanikele.

[RT I 2006, 12, 88 – jõust. 12.03.2006]

§2. Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid

(1) Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid on:
1) maanteelõikudel (lisa 1);
2) raudteejaamades (lisa 2);
3) mere- ja piiriveekogude sadamates (lisa 3);
4) lennujaamades (lisa 4).

(2) [Kehtetu - RT I 2006, 12, 88 – jõust. 12.03.2006]

(3) Reisijatele avatud piiripunktid ainult Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni elanikele on sätestatud lisas 6.

[RT I 2003, 44, 306 – jõust. 2.06.2003]

§3. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid»
lisa 1
(Vabariigi Valitsuse 2. märtsi 2006. a määruse nr 63 sõnastuses)
[RT I 2006, 12, 88 – jõust. 12.03.2006]

RAHVUSVAHELISEKS LIIKLUSEKS AVATUD PIIRIPUNKTID MAANTEELÕIKUDEL

Piiripunkti nimetus

Piirikontrolli toimumise koht

Piiriületuse võimalused ja piirangud

Erisused kauba
vormistamisel

Holdre piiripunkt

Holdre–Läti piir, maantee

Avatud määratud ajal; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele

Ei vormistata

Ikla piiripunkt

Tallinna–Pärnu–Ikla maantee

24 h

 

Jäärja piiripunkt

Kilingi-Nõmme–Kiisa maantee

Avatud määratud ajal; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele

Ei vormistata

Koidula piiripunkt

Karisilla–Petseri maantee

24 h

 

Lilli piiripunkt

Karksi-Nuia–Lilli maantee

Avatud määratud ajal; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele

Ei vormistata

Luhamaa piiripunkt

Riia–Pihkva maantee

24 h

 

Murati piiripunkt

Riia–Pihkva maantee

24 h

 

Mõisaküla piiripunkt

Mõisaküla tee

Avatud määratud ajal; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele

Ei vormistata

Narva-1 piiripunkt

Tallinna–Narva maantee

24 h

 

Valga-1 piiripunkt

Valga–Uulu maantee

24 h

 

Valga-2 piiripunkt

Valga, Raja tänav

Avatud määratud ajal; ainult jalakäijatele

Ei vormistata

Valga-3 piiripunkt

Valga, Sepa tänav

24 h; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele

Ei vormistata

Vana-Ikla piiripunkt

Rannametsa–Ikla maantee

Avatud määratud ajal; ainult jalakäijatele

Ei vormistata

Vastse-Roosa piiripunkt

Mõniste–Ape maantee

Avatud määratud ajal; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele

Ei vormistata

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid»
lisa 2

RAHVUSVAHELISEKS LIIKLUSEKS AVATUD PIIRIPUNKTID RAUDTEEJAAMADES

Piiripunkti nimetus

Piirikontrolli toimumise koht

Piiriületuse võimalused ja piirangud

Erisused kauba vormistamisel

Narva raudtee piiripunkt

Narva raudteejaam

24 h

 

Orava raudtee piiripunkt

Orava raudteejaam

24 h

 

Valga raudtee piiripunkt

Valga raudteejaam

24 h

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid»
lisa 3

RAHVUSVAHELISEKS LIIKLUSEKS AVATUD PIIRIPUNKTID MERE- JA PIIRIVEEKOGUDE SADAMATES

Piiripunkti nimetus

Piirikontrolli toimumise koht

Piiriületuse võimalused ja piirangud

Erisused kauba vormistamisel

Dirhami piiripunkt

Dirhami sadam

Avatud määratud ajal

Väljakutsel

Haapsalu piiripunkt

Haapsalu jahisadam

Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad

Väljakutsel

Heltermaa piiripunkt

Heltermaa sadam

Avatud määratud ajal

Väljakutsel

Kuivastu piiripunkt

Kuivastu sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

Väljakutsel

Kunda piiripunkt

Kunda sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

 

Lehtma piiripunkt

Lehtma sadam

Avatud määratud ajal

Väljakutsel

Lohusalu piiripunkt

Lohusalu sadam

Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad

Ei vormistata

Loksa piiripunkt

Loksa sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

Väljakutsel

Kuressaare-1 piiripunkt

Kuressaare sadam

Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad

Väljakutsel

Miiduranna piiripunkt

Miiduranna sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

Väljakutsel

Muuga piiripunkt

Muuga sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

 

Mõntu piiripunkt

Mõntu sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

Väljakutsel

Narva-Jõesuu piiripunkt

Narva-Jõesuu sadam

Avatud määratud ajal

Väljakutsel

Nasva piiripunkt

Nasva sadam

Avatud määratud ajal

Väljakutsel

Paldiski-1 piiripunkt

Paldiski Põhjasadam

Avatud määratud ajal

Väljakutsel

Paldiski-2 piiripunkt

Paldiski Lõunasadam

Avatud määratud ajal

 

Praaga piiripunkt

Praaga, Vara vald

Avatud hooajaliselt määratud ajal; reisi- ja kaubalaevad

Tollivormistus Tartu Jõesadamas

Pärnu-2 piiripunkt

Pärnu sadam

Avatud määratud ajal

 

Pärnu-3 piiripunkt

Pärnu jahisadam

Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad

Väljakutsel

Rohuküla piiripunkt

Rohuküla sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

Väljakutsel

Roomassaare piiripunkt

Roomassaare sadam

Avatud määratud ajal

Väljakutsel

Ruhnu piiripunkt

Ringsu sadam

Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad

Ei vormistata

Saaremaa sadama piiripunkt

Saaremaa sadam

Avatud määratud ajal

Väljakutsel

Sillamäe sadama piiripunkt

Sillamäe sadam

Avatud määratud ajal

Väljakutsel

Sõru piiripunkt

Sõru sadam

Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad

Ei vormistata

Tallinna-2 piiripunkt

Meeruse sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

Väljakutsel

Tallinna-3 piiripunkt

Bekkeri sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

Väljakutsel

Tallinna-4 piiripunkt

Vene-Balti sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

Väljakutsel

Tallinna-5 piiripunkt

Paljassaare sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

 

Tallinna-6 piiripunkt

Hundipea sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

Väljakutsel

Tallinna-7 piiripunkt

Miinisadam

Avatud määratud ajal; ainult erikorraldusel

Väljakutsel

Tallinna-8 piiripunkt

Peetri sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

Väljakutsel

Tallinna-9 piiripunkt

Lennusadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

Väljakutsel

Tallinna-10 piiripunkt

Patareisadam

Avatud määratud ajal

 

Tallinna-11 piiripunkt

Vanasadam

Avatud määratud ajal

 

Tallinna-12 piiripunkt

Pirita sadam

Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad

Väljakutsel

Veere piiripunkt

Veere sadam

Avatud määratud ajal

Väljakutsel

Vergi piiripunkt

Vergi sadam

Avatud määratud ajal

Väljakutsel

Virtsu piiripunkt

Virtsu sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

Väljakutsel

[RT I 2006, 19, 153 – jõust. 8.05.2006]

 

 

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid»
lisa 4

RAHVUSVAHELISEKS LIIKLUSEKS AVATUD PIIRIPUNKTID LENNUJAAMADES

Piiripunkti nimetus

Piirikontrolli toimumise koht

Piiriületuse võimalused ja piirangud

Erisused kauba vormistamisel

Kuressaare-2 piiripunkt

Kuressaare lennujaam

Avatud määratud ajal; väljakutsel

Väljakutsel

Kärdla piiripunkt

Kärdla lennujaam

Avatud määratud ajal; väljakutsel

Väljakutsel

Pärnu-1 piiripunkt

Pärnu lennujaam

Avatud määratud ajal;

väljakutsel

Väljakutsel

Tallinna-1 piiripunkt

Tallinna lennujaam

Avatud määratud ajal

 

Tallinna-13 piiripunkt

Linnahalli helikopteriterminal

Avatud määratud ajal

Väljakutsel

Tartu-1 piiripunkt

Tartu lennujaam

Avatud määratud ajal; väljakutsel

Väljakutsel

Ämari piiripunkt

Ämari lennujaam

Avatud määratud ajal; väljakutsel ainult erikorraldusel

Väljakutsel

[RT I 2003, 44, 306 – jõust. 2.06.2003]

 

 

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid»
lisa 5
(Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003. a määruse nr 158 sõnastuses)
[RT I 2003, 44, 306 – jõust. 2.06.2003]

REISIJATELE AVATUD PIIRIPUNKTID AINULT EESTI VABARIIGI JA LÄTI VABARIIGI ELANIKELE
[Kehtetu - RT I 2006, 12, 88 – jõust. 12.03.2006]

 

 

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid»
lisa 6

REISIJATELE AVATUD PIIRIPUNKTID AINULT EESTI VABARIIGI JA VENE FÖDERATSIOONI ELANIKELE

Piiripunkti nimetus

Piirikontrolli toimumise koht

Piiriületuse võimalused ja piirangud

Erisused kauba vormistamisel

Narva-2 piiripunkt

Narva, Kose tänav

Avatud määratud ajal; ainult jalakäijatele

Ei vormistata

Saatse piiripunkt

Saatse–Petseri maantee

Avatud määratud ajal

Ei vormistata


 

/otsingu_soovitused.json