Teksti suurus:

Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord

Vabariigi Valitsus
määrus

lisa 12883220

Lisa 3

 

 

«Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise korra»
lisa 3

TEGEVUSALAD JA TÖÖD, MILLE PUHUL VÕIB OLLA VAJALIK KASUTADA ISIKUKAITSEVAHENDIT

Pea kaitsmine

Kaitsekiivri kasutamine

Ehitustöö, eriti tellingutel ja kõrgel paiknevatel töötamiskohtadel ning nende all või lähedal tehtav töö, raketise ehitamine ja lammutamine, tellingute püstitamine ja lahtivõtmine ning muu kooste- ja paigaldustöö

Töö terassillal, teraskonstruktsioonide paigaldamisel, mastis, tornis, hüdraulilisel teraskonstruktsioonil, terasetehases, valtspingil, katlamajas ja jõujaamas ning suure mahuti ja torujuhtmega seotud töö

Töö maa-aluses ja maapealses kaevanduses, avakaeves, šahtis ja tunnelis

Pinnase- ja kivitööd

Töö energia jõul töötava mutri/kruvikeerajaga

Lõhkamistööd

Töö lifti, tõsteseadme, kraana ja konveieri lähedal

Töö sulatusahjude juures, rikastustehases, terasetehases, metalli valul, valtsimisel, stantsimisel ja sepistamisel

Laevaehitus

Rongide rööpaseadetööd

Töö tapamajas

Puude langetamine

Jalgade kaitsmine

Torkekindlate taldadega jalanõude kasutamine

Tee-ehitus

Töö ehitusplatsil (töö tellingutel, betoonitööd, valmisdetailide paigaldus, raketise ehitamine ja lammutamine jne)

Katusetööd

Tavaliste taldadega kaitsejalanõude kasutamine

 

Töö terassillal, teraskonstruktsioonide paigaldamisel, mastis, tornis, hüdraulilisel teraskonstruktsioonil, terasetehases, valtspingil, katlamajas, jõujaamas, kraanal ning suure mahuti ja torujuhtmega seotud töö

Ahju ehitamine, kütte- ja ventilatsioonisüsteemi paigaldamine, metallikoostetööd

Töö sulatusahju juures, rikastustehases, terasetehases, metalli valul, metalli külm- ja kuumtöötlemisel

Töö maa-aluses ja maapealses kaevanduses, avakaeves, šahtis ja tunnelis

Pinnase- ja kivitööd

Lehtklaasi ja klaasanumate valmistamine

Töö vormidega keraamikatööstuses

Vormi valamine keraamika- ja ehitusmaterjalitööstuses

Põletusahju vooderdamine

Transpordi- ja laotööd

Külmutatud liha ja konservide käsitsemine

Laevaehitus

Rongide rööpaseadetööd

Puude langetamine

Puurimistööd

Kontsadega või kiiludega ja torkekindlate taldadega kaitsekingade kasutamine

Katusetööd

Isoleertaldadega kaitsejalanõude kasutamine

Töö kuumal või külmal pinnal

Kiiresti eemaldatavate kaitsejalanõude kasutamine

Töö, millega kaasneb oht sulaaine jalanõusse tungimiseks

Silmade ja näo kaitsmine

Kaitseprillide, näokaitse või maski kasutamine

Keevitamine

Sepistus-, lihvimis-, puurimis-, treimis- ja freesimistööd

Kivitöötlemine

Töö energia jõul töötava mutri/kruvikeerajaga

Töö naelpüstoliga

Abrasiivsete ainete ja vedelike pihustamine

Töö hapete, aluste ning desinfitseerimis- ja rooste-eemaldusvahendiga

Töö sula-ainega või töö selle läheduses

Töö, kus on otsene soojuskiirgus

Töö laseriga

Lõhketööd

Muud tööd, kus esineb silmade või näo vigastamise oht

Taimekaitsetöö

Hingamiselundite kaitsmine

Filtri, respiraatori ja teiste hingamisseadmete kasutamine

 

Töö mahutis, kinnises ruumis, gaasiahjus ja teistes kohtades, kus võib olla gaasi või ebapiisavalt hapnikku

Töö sulatusahju läheduses

Töö gaasikonverteri ja sulatusahju gaasitorude läheduses

Töö sulatusahju väljalaskeavade lähedal, kus võib esineda raskemetallide aurusid

Ahjude ja valukoppade vooderdamine, kui võib esineda tolmu

Värvimine püstolpihustiga, kui väljatõmbeventilatsioon on ebapiisav

Töö šahtis, kanalisatsioonikaevus ja maa-aluses kanalisatsioonitrassis

Töö külmhoones, kus on külmutusaine pihkumise oht

Asbestitöö

Kantserogeenide kasutamine

Benseeni ja plii kasutamine

Taimekaitsetöö

Kuulmiselundite kaitsmine

Kõrvakaitsete kasutamine

Töö metallipressiga

Töö pneumaatilise puuri või vasaraga

Ehitusvaiade rammimine

Lõhketööd

Puidu- ja tekstiilitööd

Poldi- või naelapüstoli kasutamine

Muud tööd, kus müratase ületab 85 dB(A)

Keha, käte ja käsivarte kaitsmine

Kaitseriietuse kasutamine

Töö hapete, aluste ning desinfitseerimis- ja rooste-eemaldusvahendiga

Töö kuumade materjalidega või nende läheduses, kus kuuma mõju on tunda

Töö lehtklaastoodetega

Haavelpuhastus

Asbestitöö

Taimekaitsevahendite ja teiste tõrjevahendite kasutamine

Töö III või IV ohuklassi kuuluvate bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonnas

Töö sügavkülmutusruumis

Tulekindla kaitseriietuse kasutamine

Keevitamine kinnises ruumis

Torkekindla põlle kasutamine

Liha konditustamine ja tükeldamine

Töö käsinoaga, kui lõigatakse enda suunas

Nahkpõlle kasutamine

Keevitamine

Sepistamine

Valutööd

Käsivarrekaitse kasutamine

Liha konditustamine ja tükeldamine

Kinnaste kasutamine

Keevitamine

Teravate servadega esemete käsitsemine, välja arvatud töö seadmetega, kus kindad võivad kinni jääda

Lahtise happe ja aluse kasutamine

Taimekaitsetöö

Metallvõrguga varustatud kinnaste kasutamine

Liha konditustamine ja tükeldamine

Käsinoa kasutamine lihakeha töötlemisel

Lõikemasina terade vahetus

Ilmastikukindla riietuse kasutamine

Välitingimustes vihma või külma ilmaga töötamine

Peegeldava riietuse kasutamine

Töö, kus töötaja peab olema hästi märgatav

Ohutusvöö ja -rakmete kasutamine

Töö tellingul või ripptellingul

Valmisdetailide paigaldamine ehitusel

Katusetööd

Töö tõstukikorvis

Töö mastis

Ohutustrossi ja -köie kasutamine

Töö kõrgkraana kabiinis

Töö laoruumi tõste- või teisaldusseadme kõrgelasetsevas kabiinis

Töö puurtorni kõrges osas

Töö šahtis või kanalisatsioonikaevus

Nahakaitsevahendite kasutamine

Pinnakattevahenditega töötamine

Nahaparkimine

[RT I 2006, 20, 158 – jõust. 15.05.2006]

/otsingu_soovitused.json