Teksti suurus:

Liikluskindlustuse seaduse § 22 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 21, 163

Liikluskindlustuse seaduse § 22 muutmise seadus

Vastu võetud 20.04.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 8. mai 2006. a otsusega nr 1012

§ 1. Liikluskindlustuse seaduse (RT I 2001, 43, 238; 2006, 7, 42) § 22 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kindlustusandjal on õigus leping üles öelda, kui leping on olnud maksevaba 24 kuud järjest või kindlustusmakseid ei ole lepingut rikkudes tasutud vähemalt kolm kuud järjest, kuid mitte enne kehtiva poliisi lõppemist.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2006. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json