ERAÕIGUSVõlaõigusVälislepingud

Riigid ja territooriumidKüpros

Riigid ja territooriumidLeedu

Riigid ja territooriumidLäti

Riigid ja territooriumidMalta

Riigid ja territooriumidPoola

Riigid ja territooriumidSlovakkia

Riigid ja territooriumidSloveenia

Riigid ja territooriumidTšehhi

Riigid ja territooriumidUngari

Euroopa Liit

Teksti suurus:

Lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse konventsiooniga ning selle protokollidega ühinemise konventsiooni ratifitseerimise seadus

Lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse konventsiooniga ning selle protokollidega ühinemise konventsiooni ratifitseerimise seadus - sisukord
  Väljaandja:Riigikogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.05.2006
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT II 2006, 10, 25

  Välja kuulutanud
  Vabariigi President
  08.05.2006 otsus nr 1010

  Lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse konventsiooniga ning selle protokollidega ühinemise konventsiooni ratifitseerimise seadus

  Vastu võetud 19.04.2006

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused alates 2014. aasta 1. juulil jõus olevast redaktsioonist.

  § 1.    Ratifitseerida 2005. aasta 14. aprillil Luxembourgis koostatud konventsioon Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemise kohta 19. juunil 1980. aastal Roomas allakirjutamiseks avatud lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse konventsiooniga ning esimese ja teise protokolliga selle Euroopa Ühenduste Kohtus tõlgendamise kohta.

  § 2.    19. juunil 1980. aastal Roomas allakirjutamiseks avatud lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse konventsiooni esimese protokolli artikli 2 punktis a nimetatud kohtute otsuseid ja punktis b nimetatud kohtute tähtsaid otsuseid edastab Euroopa Ühenduste Kohtule Justiitsministeerium. Esimese protokolli artikli 3 lõikes 1 nimetatud pädevaks asutuseks on Justiitsministeerium ning lõikes 3 nimetatud pädevaks ametiisikuks on valdkonna eest vastutav minister.
  [RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud alates 2014. aasta 1. juulist "justiitsminister" sõnadega "valdkonna eest vastutav minister".]

  Riigikogu esimees Toomas VAREK
  Märkus. Paragrahvis 1 nimetatud dokumendid on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas C 169, 8.07.2005, lk 1–30.

  /otsingu_soovitused.json