Teksti suurus:

Võrumaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2006, 43, 771

Võrumaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine

Vastu võetud 12.05.2006 nr 33

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 6 alusel.

§ 1. Kaitse alla võtmise eesmärk

Kaitse alla võtmise eesmärk on tagada Võru maakonna esinduslikumate põlispuude säilimine.

§ 2. Kaitse alla võtmine ja piiranguvööndi ulatuse määramine

(1) Võrumaal võetakse kaitse alla järgmised puud koos neid ümbritseva piiranguvööndiga, mille ulatus on 50 m:
1) Saarniite jalakas Vastseliina vallas Saarde külas;
2) Väikuni viieharuline kuusk ehk Punde puntrakuusk Urvaste vallas Pihleni külas.

(2) Üksikobjektide asukohad koos neid ümbritseva piiranguvööndiga on märgitud kaardile määruse lisas1.

§ 3. Üksikobjekti valitseja

Paragrahvis 2 nimetatud üksikobjektide valitseja on Võrumaa Keskkonnateenistus.

§ 4. Kaitsekord

Paragrahvis 2 nimetatud üksikobjektide kaitsekord on kehtestatud keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrusega nr 27 «Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri».

1 Lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas («Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2, riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738). Üksikobjektide kaartidega saab tutvuda Võrumaa Keskkonnateenistuses, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ja maainfosüsteemis Maa-ameti veebilehel (www.maaamet.ee). Kaartide koostamise aluseks on võetud Eesti põhikaart (mõõtkava 1:10 000), kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja Maakatastri andmeid seisuga november 2005. a.

Minister Villu REILJAN

Rahvusvahelise koostöö asekantsler
kantsleri ülesannetes Allan GROMOV

Saarniite jalakas

Väikuni viieharuline kuusk ehk punde puntrakuusk

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json