Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. mai 2005. a määruse nr 49 “Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.05.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 42, 760

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. mai 2005. a määruse nr 49 “Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord” muutmine

Vastu võetud 15.05.2006 nr 45

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 25 lõike 2 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. mai 2005. a määruses nr 49 «Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord» (RTL 2005, 49, 686) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

« (21) Ühe raadioseansi jooksul peab kutsungit edastama vähemalt seansi alguses ja lõpus.

(22) Juhul kui raadioseansi pikkus ületab ühte tundi, peab kutsungit edastama vähemalt korra tunnis, võimalusel viie minuti jooksul enne või pärast täistundi, kui see ei katkesta põhjendamatult seanssi.»;

2) paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise korda ei kohaldata riigikaitselisel otstarbel kaitsejõudude kasutuses olevate raadiosaateseadmete identifitseerimiseks, välja arvatud käeoleva määruse § 3 lõiked 6 kuni 11, § 4 lõiked 1 kuni 3, § 4 lõike 4 punktid 2 kuni 4 ja 8 ning § 5 lõike 1 punktid 3 kuni 6.»;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Sideametil on õigus moodustada välisriigi raadioamatööri raadiojaamale raadioside pidamiseks Eesti Vabariigi territooriumil kutsung, mis koosneb eesliitest ES ja amatöörraadiojaama registreeritud asukohale § 2 lõikes 7 esitatud tinglikule piirkonnale vastavast numbrist, eraldusmärgist « / » (sõnaliselt «murd») ning raadiojaama rahvuslikust kutsungist.»;

4) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Televisiooniringhäälingusaatja kutsung vastab teleprogrammi nimetusele, mida võib edastada graafilises vormis telejaama logona.»;

5) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

« (9) RDS (Radio Data System) tunnuskoodide moodustamise nõuetele vastavuse eelduseks on Eesti standardi EVS-EN 62106 sätestatud nõuded».

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json