Teksti suurus:

Kaitseliidu tegevliikme relvakandmisloa vorm

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Kaitseliidu tegevliikme relvakandmisloa vorm - sisukord
  Väljaandja:Kaitseminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2006
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
  Avaldamismärge:

  Kaitseliidu tegevliikme relvakandmisloa vorm

  Vastu võetud 24.04.2000 nr 3
  RTL 2000, 50, 745
  jõustumine 01.06.2000

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  20.04.2006RTL 2006, 37, 63401.05.2006

  Määrus kehtestatakse «Kaitseliidu seaduse» paragrahvi 26 lõike 6 alusel.

  § 1.  Kaitseliidu tegevliikmele maleva pealiku või Kaitseliidu ülema poolt väljaantud relvakandmisluba (edaspidi relvakandmisluba) on ühtse kujundusega, kiletatud, turvaelemendiga varustatud ning numereeritud dokument mõõtmetega 50×80 mm, mis tõendab tegevliikme õigust kanda sellele märgitud relvi (vorm lisatud).

  § 2.  Relvakandmisloale kannab loa väljaandja järgmised andmed:

    (1) Relvakandmisloa esiküljele kantakse:
    1) loa välja andnud Kaitseliidu seaduse § 3 lõikes 6 nimetatud avalik-õigusliku juriidilise isiku või Kaitseliidu strutkuuriüksuse nimetus ja relvakandmisloa number;
    2) Kaitseliidu tegevliikme, kellel lubatakse relvi kanda, ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
    3) loa kehtivusaeg (viimase kehtivuspäeva kuupäev);
    4) loa omaniku allkiri.

    (2) Relvakandmisloa tagaküljele kantakse:
    1) kanda lubatud relva(de) kohta – liik, mudel, kaliiber, relvanumber;
    2) loa välja andnud maleva pealiku või Kaitseliidu ülema ees- ja perekonnanimi, allkiri ja loa väljaandmise kuupäev.

    (3) Relvakandmisloale kantud andmed kinnitatakse tagaküljel pitseriga.
  [RTL 2006, 37, 634 - jõust. 01.05.2006]

  § 3.  Relvakandmisloa esiküljele kleebitakse Kaitseliidu tegevliikme otsevaates ja ilma peakatteta värvifoto suuruses 30×40 mm.

  § 4.  Relvakandmisloal on keelatud teha parandusi.

  § 5.  Relvakandmislubade valmistamist, jaotust ja arvestust korraldab Kaitseliidu ülem õigusaktidega kehtestatud korras.

  § 6.  Määrus jõustub 1. juunil 2000. a.


  Kaitseministri 24. aprilli 2000. a määruse nr 3
  «Kaitseliidu tegevliikme relvakandmisloa vorm»
  lisa                                                              Esikülg:                                                              Tagakülg:

  /otsingu_soovitused.json