Teksti suurus:

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 "Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel" muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.05.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 43, 769

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 "Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel" muutmine

Vastu võetud 15.05.2006 nr 15

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 11 alusel.

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruses nr 47 «Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel» (RTL 2005, 111, 1707; 2006, 15, 249) paragrahvi 1 lõikes 1 tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 1 asendatakse arv 21 arvuga 24;

2) punktis 2 asendatakse arv 34 arvuga 28;

3) punktis 3 asendatakse arv 11 arvuga 14.

Minister Rein LANG

Kantsler Jüri PIHL

/otsingu_soovitused.json