Teksti suurus:

Justiitsministri 14. detsembri 2010. a määruse nr 50 „Justiitshalduspoliitika osakonna põhimäärus” ja 8. juuli 2003. a määruse nr 50 „Vanglate osakonna põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 03.01.2013, 1

Justiitsministri 14. detsembri 2010. a määruse nr 50 „Justiitshalduspoliitika osakonna põhimäärus” ja 8. juuli 2003. a määruse nr 50 „Vanglate osakonna põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 27.12.2012 nr 66

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 47 lõike 2 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 14. detsembri 2010. a määruse nr 50 „Justiitshalduspoliitika osakonna põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 14. detsembri 2010.a määruse nr 50 „Justiitshalduspoliitika osakonna põhimäärus” § 6 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) korraldab riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitset Justiitsministeeriumis ja selle valitsemisala asutustes vastavalt riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 20 lõike 6 alusel kehtestatud juhendile.”.

§ 2.  Justiitsministri 8. juuli 2003. a määruse nr 50 „Vanglate osakonna põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 8. juuli 2003. a määruse nr 50 „Vanglate osakonna põhimäärus” § 81 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) riigisaladuse kaitse korraldamine Justiitsministeeriumi vanglate osakonnas ja vanglates vastavalt riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 20 lõike 6 alusel kehtestatud juhendile;”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2013. a.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json