Teksti suurus:

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi ja taganemise näidisjuhendi kehtestamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 03.01.2014, 1

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi ja taganemise näidisjuhendi kehtestamine

Vastu võetud 17.12.2013 nr 41

Määrus kehtestatakse võlaõigusseaduse § 48 lõike 4, § 49 lõike 22, § 54 lõike 4 ja § 56 lõike 23 alusel.

§ 1.  Taganemise avalduse tüüpvorm

  Kehtestada sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm (lisa 1).

§ 2.  Taganemise näidisjuhend

  Kehtestada sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise näidisjuhend (lisa 2).

§ 3.  Justiitsministri 13. detsembri 2010. aasta määruse nr 47 „Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehtede vormide kehtestamine” muutmine

Justiitsministri 13. detsembri 2010. aasta määruses nr 47 „Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehtede vormide kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 1 punkti 5.b „tarbijakrediidilepinguga seotud teave” teises reas asendatakse tekstiosa „Liikmesriik, mille õiguse alusel” tekstiosaga „Õigus, mille alusel”;

2) määruse lisa 2 punkti 5.b „tarbijakrediidilepinguga seotud teave” teises reas asendatakse tekstiosa „Liikmesriik, mille õiguse alusel” tekstiosaga „Õigus, mille alusel”.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 13. juunil 2014. aastal.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa 1 Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm

Lisa 2 Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise näidisjuhend

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json