Teksti suurus:

Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seadus (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 03.01.2020, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.12.2019 otsus nr 530

Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seadus (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine)

Vastu võetud 11.12.2019

§ 1.  Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmine

Euroopa Parlamendi valimise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Hääletamisruumis on valimisagitatsioon keelatud.”;

3) paragrahvi 5 lõige 3 ja § 51 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmine

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Hääletamisruumis on valimisagitatsioon keelatud.”;

3) paragrahvi 6 lõige 3 ja § 61 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Riigikogu valimise seaduse muutmine

Riigikogu valimise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Hääletamisruumis on valimisagitatsioon keelatud.”;

3) paragrahv 51 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Rahvahääletuse seaduse muutmine

Rahvahääletuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Hääletamisruumis on agitatsioon keelatud.”.

§ 5.  Karistusseadustiku muutmine

Karistusseadustiku § 168 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „või ebaseadusliku poliitilise välireklaami tellimise või avalikustamise”.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json