Teksti suurus:

Rahandusministri 2. mai 2011. a määruse nr 27 „Fondipensioni avalduste, ühekordse väljamakse avalduse ja kindlustusandja poolt registripidajale esitatava avalduse vormid“ muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 03.02.2016, 1

Rahandusministri 2. mai 2011. a määruse nr 27 „Fondipensioni avalduste, ühekordse väljamakse avalduse ja kindlustusandja poolt registripidajale esitatava avalduse vormid“ muutmine

Vastu võetud 30.01.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse kogumispensionide seaduse § 524 lõike 5 alusel.

§ 1.   Rahandusministri 2. mai 2011. a määruse nr 27 „Fondipensioni avalduste, ühekordse väljamakse avalduse ja kindlustusandja poolt registripidajale esitatava avalduse vormid“ muutmine

  Rahandusministri 2. mai 2011. a määruse nr 27 „Fondipensioni avalduste, ühekordse väljamakse avalduse ja kindlustusandja poolt registripidajale esitatava avalduse vormid“ lisad 1–4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2016. a.

Sven Sester
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json