Teksti suurus:

Fondipensioni avalduste, ühekordse väljamakse avalduse ja kindlustusandja poolt registripidajale esitatava avalduse vormid

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Fondipensioni avalduste, ühekordse väljamakse avalduse ja kindlustusandja poolt registripidajale esitatava avalduse vormid - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 03.02.2016, 4

Fondipensioni avalduste, ühekordse väljamakse avalduse ja kindlustusandja poolt registripidajale esitatava avalduse vormid

Vastu võetud 02.05.2011 nr 27
RT I, 06.05.2011, 3
jõustumine 01.08.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.01.2016RT I, 03.02.2016, 101.07.2016

Määrus kehtestatakse „Kogumispensionide seaduse” § 52 lõike 4 ja § 524 lõike 5 alusel.

§ 1.   Avalduse vormi kehtestamine

  Käesoleva määrusega kehtestatakse:
  1) fondipensioni avalduse vorm (lisa 1);
  2) fondipensioni muutmise avalduse vorm (lisa 2);
  3) fondipensioni lõpetamise avalduse vorm (lisa 3);
  4) ühekordse väljamakse avalduse vorm (lisa 4);
  5) kindlustusandja poolt registripidajale esitatava avalduse vorm (lisa 5).

§ 2.   Avalduse vormi kuju

  (1) Käesoleva määruse § 1 punktides 1–4 nimetatud avaldused esitatakse paberkandjal või elektroonilisel kujul. Elektroonilist avaldust peab olema võimalik kirjalikult taasesitada kujul, mis vastab käesolevas määruses sätestatule, arvestades elektroonilise vormi eripärasid.

  (2) Käesoleva määruse § 1 punktis 5 nimetatud avaldus esitatakse üksnes elektroonilisel kujul.

§ 3.   Avalduse vormide täitmine

  Paberkandjal käesoleva määruse § 1 punktides 1–4 nimetatud avalduste vormid täidetakse ja allkirjastatakse kahes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb avalduse vastuvõtnud kontohaldurile ning teine eksemplar avalduse esitajale.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2011. aasta 1. augustil.

Lisa 1 Fondipensioni avalduse vorm
[RT I, 03.02.2016, 1 - jõust. 01.07.2016]

Lisa 2 Fondipensioni muutmise avalduse vorm
[RT I, 03.02.2016, 1 - jõust. 01.07.2016]

Lisa 3 Fondipensioni lõpetamise avalduse vorm
[RT I, 03.02.2016, 1 - jõust. 01.07.2016]

Lisa 4 Ühekordse väljamakse avalduse vorm
[RT I, 03.02.2016, 1 - jõust. 01.07.2016]

Lisa 5 Kindlustusandja poolt registripidajale esitatava avalduse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json