Teksti suurus:

Laeva või ehitatava laeva kinnistamiseks esitatavate laevatehniliste ja laevaohutusalaste dokumentide loetelu kinnitamine

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.02.2022, 3

Laeva või ehitatava laeva kinnistamiseks esitatavate laevatehniliste ja laevaohutusalaste dokumentide loetelu kinnitamine

Vastu võetud 11.02.1999 nr 8
RTL 1999, 30, 381
jõustumine 01.06.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.01.2022RT I, 03.02.2022, 106.02.2022

Vastavalt laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse (RT I 1998, 23, 321; 59, 941; 1999, 10, 149) paragrahvile 46 määran:

1. Kinnitada laeva või ehitatava laeva kinnistamiseks esitatavate laevatehniliste ja laevaohutusalaste dokumentide loetelu (lisatud).

2. Käesolevast aktist välja jäetud.

Kinnitatud
teede- ja sideministri 11. veebruari 1999. a määrusega nr 8

Laeva või ehitatava laeva kinnistamiseks esitatavate laevatehniliste ja ohutusalaste dokumentide loetelu

1. Laeva kinnistamiseks esitatakse järgmised dokumendid:

1) esmaselt Eestis registreeritava laeva puhul esitatakse vormikohane ankeet laeva meresõiduohutusalase esmase tehnilise ülevaatuse kohta;

2) merelaeva puhul esitatakse mõõtekiri;

3) Eesti laevaregistrist või Eesti laevakinnistusraamatust kustutatud laeva puhul esitatakse Transpordiameti tõend laeva laevakinnistusregistrisse ümberregistreerimise kohta;

[RT I, 03.02.2022, 1 – jõust. 06.02.2022]

4) laeva puhul, mis kantakse Eesti laevaregistrisse esmaselt või mis vahetab nime, esitatakse Transpordiameti tõend nime kooskõlastamise kohta;

[RT I, 03.02.2022, 1 – jõust. 06.02.2022]

5) esmaselt Eestis registreeritava kalalaeva puhul esitatakse Transpordiameti tõend pardanumbri omistamise kohta;

[RT I, 03.02.2022, 1 – jõust. 06.02.2022]

6) laeva puhul, millel on raadiosagedusi kiirgavaid seadmeid, esitatakse Sideameti poolt väljastatud veesõiduki raadioluba.

2. Ehitatava laeva kinnistamiseks esitatakse järgmised dokumendid:

1) Transpordiameti tõend ehituses oleva laeva peamiste mõõtmete kohta;

[RT I, 03.02.2022, 1 – jõust. 06.02.2022]

2) Transpordiameti või klassiühingu tõend kiilu mahapaneku kohta, mis on püsivalt nime või numbriga tähistatud;

[RT I, 03.02.2022, 1 – jõust. 06.02.2022]

3) Transpordiameti tõend ehitatava laeva, mille kerest on 75% valmis või pärast ehitatava laeva nime vahetamist, nime kooskõlastamise kohta.

[RT I, 03.02.2022, 1 – jõust. 06.02.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json