Teksti suurus:

Välisriigi lippu kandvaid laevu kontrolliva järelevalveametniku kvalifikatsiooninõuded

Välisriigi lippu kandvaid laevu kontrolliva järelevalveametniku kvalifikatsiooninõuded - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.02.2022, 11

Välisriigi lippu kandvaid laevu kontrolliva järelevalveametniku kvalifikatsiooninõuded1

Vastu võetud 20.07.2011 nr 79
RT I, 26.07.2011, 2
jõustumine 29.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.01.2022RT I, 03.02.2022, 106.02.2022

Määrus kehtestatakse „Meresõiduohutuse seaduse” § 76 lõike 61 alusel.

§ 1.   Järelevalveametniku kvalifikatsiooninõuded

  (1) Järelevalveametnikul peavad olema asjakohased teoreetilised teadmised ning praktilised kogemused laevade ja nende kasutamise valdkonnas. Järelevalveametnik peab tundma asjakohaseid rahvusvahelisi konventsioone ja siseriiklikke õigusakte. Transpordiamet peab dokumenteerima järelevalveametniku kvalifikatsiooni omandamise ja omistamise protsessi.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (2) Välisriigi lippu kandvaid laevu kontrolliva järelevalveametnikuna võib töötada isik, kes valdab inglise keelt kesktasemel ning kellel on:
  1) vähemalt 3000-se kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplom;
  2) vähemalt 3000 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva teise mehaaniku diplom;
  3) laevaehitaja või mõne teise merendusega seotud eriala inseneri diplom ja vähemalt viis aastat töökogemust oma märgitud erialal või
  4) kõrgharidus ja koolituse läbi omandatud järelevalveametniku kvalifikatsioon.

  (3) Enne välisriigi lippu kandvate laevade iseseisvat kontrollimist peab käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tingimustele vastav järelevalveametnik:
  1) töötama vähemalt ühe aasta Eesti riigilippu kandvate laevade ülevaatajana ja kontrollijana ning vastavate dokumentide vormistajana või
  2) olema omandanud samaväärse pädevuse, läbides kogenud sadamariigi kontrolli järelevalveametniku juhendamisel vähemalt ühe aasta pikkuse, sadamariigi kontrollides osalemist hõlmava väljaõppe.

  (4) Lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud järelevalveametnikel peab olema vähemalt viie aasta pikkune merendusalal töötamise kogemus, mis sisaldab teenistust merel kas tüürimehe või mehaanikuna või teenistust Eesti riigilippu kandvate laevade järelevalveametnikuna või järelevalveametniku abina. Merendusalal töötamise kogemus peab sisaldama vähemalt kahe aasta pikkust töötamise perioodi kas tüürimehe või mehaanikuna.

§ 2.   Määruse kohaldamine

  Järelevalveametnik, kes töötas välisriigi lippu kandvaid laevu kontrolliva järelevalveametnikuna enne käesoleva määruse jõustumist, võib jätkata tööd järelevalveametnikuna.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/16/EÜ, mis käsitleb sadamariigi kontrolli (ELT L 131, 28.5.2009, lk 57–100).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json