Teksti suurus:

Sadama ja sadamarajatise turvalisuse riskianalüüsis kajastatavate teemade täpsustatud loetelu ja riskianalüüsi läbiviimise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Sadama ja sadamarajatise turvalisuse riskianalüüsis kajastatavate teemade täpsustatud loetelu ja riskianalüüsi läbiviimise kord - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.02.2022, 14

Sadama ja sadamarajatise turvalisuse riskianalüüsis kajastatavate teemade täpsustatud loetelu ja riskianalüüsi läbiviimise kord1

Vastu võetud 07.10.2011 nr 97
RT I, 13.10.2011, 2
jõustumine 16.10.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.01.2022RT I, 03.02.2022, 106.02.2022

Määrus kehtestatakse „Sadamaseaduse” § 15 lõike 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sadama ja sadamarajatise turvalisuse riskianalüüsis (edaspidi riskianalüüs) kajastatavate teemade täpsustatud loetelu ja riskianalüüsi läbiviimise kord.

§ 2.  Riskianalüüsi läbiviimine

  (1) Sadama ja sadamarajatise turvalisuse riskianalüüs viiakse läbi määruse lisas sätestatud etappide ja selles kajastatavate teemade täpsustatud loetelu kohaselt.

  (2) Transpordiamet viib riskianalüüsi läbi, küsides sadama pidajalt ettepaneku sadamarajatiste arvu ja piiride kohta sadamas. Ettepanek tuleb Transpordiametile esitada 15 päeva jooksul.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (3) Transpordiamet koostab riskianalüüsi aruande ja esitab selle Päästeametile ja Kaitsepolitseiametile ettepanekute tegemiseks.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (4) Kaitsepolitseiamet arvestab riskianalüüsi aruande osas ettepanekute tegemisel muu hulgas rahvusvahelise koostöö käigus saadud ohuteabega.

  (5) Ettepanekud riskianalüüsi aruandele tuleb Transpordiametile esitada hiljemalt 30 päeva jooksul alates riskianalüüsi aruande saamisest.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (6) Transpordiamet kinnitab riskianalüüsi aruande ja teavitab sellest kirjalikult sadama pidajat või sadamarajatise valdajat.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (7) Kaitsepolitseiamet teeb vajadusel ettepaneku riskianalüüsi aruande ülevaatamiseks või riskianalüüsi uuesti läbiviimiseks lähtuvalt muutuvatest turvaohtudest.

§ 3.  Riskianalüüsi aruanne

  (1) Riskianalüüsi aruanne koosneb järgmistest osadest:
  1) sadama ja sadamarajatise lühikirjeldus koos sadama pidaja ja sadamaoperaatorite andmetega;
  2) riskianalüüsi läbiviimise lühikirjeldus;
  3) riskimaatriksid, mille alusel määratakse kindlaks sadama ja sadamarajatise turvameetmete liigid, intensiivsus, sealhulgas ebaregulaarselt või juhuslikult kohaldatavate turvameetmete sagedus ja nende rakendamise tähtsusjärjekord;
  4) kokkuvõte riskianalüüsi tulemustest, milles on kirjeldatud sadama pidaja ja sadamarajatise valdaja kohustused ja tegevused turvalisuse tagamisel.

  (2) Riskimaatriksid koostatakse sadamas ja sadamarajatises asuvate kaitse seisukohast tähtsate objektide või samaliigiliste objektide gruppide kohta eraldi.

  (3) Riskimaatriksites hinnatakse turvaintsidendi esinemise tõenäosust, võimaliku turvaintsidendi tagajärgi ning olemasolevate turvameetmete tõhusust.

  (4) Riskimaatrikseid ei koostata turvaintsidentide kohta, mille osas ei ole võimalik rakendada turvameetmeid või mille esinemise tõenäosus on väga väike.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/65/EÜ sadamate turvalisuse tugevdamise kohta (ELT L 310, 25.11.2005, lk 28–39), muudetud määrusega (EÜ) nr 219/2009 (ELT L 87, 31.3.2009, lk 109–154) ja määrusega 2019/1243 (ELT L 198, 25.7.2019, lk 241–344).
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

Lisa Riskianalüüsi etapid ja selles kajastatavate teemade täpsustatud loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json