Teksti suurus:

Laevapereta prahitud laeva liputunnistuse, ajutiste liputunnistuste ja registrist kustutamise tunnistuse vormid

Laevapereta prahitud laeva liputunnistuse, ajutiste liputunnistuste ja registrist kustutamise tunnistuse vormid - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.02.2022, 24

Laevapereta prahitud laeva liputunnistuse, ajutiste liputunnistuste ja registrist kustutamise tunnistuse vormid

Vastu võetud 14.05.2020 nr 22
RT I, 20.05.2020, 4
jõustumine 01.07.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.01.2022RT I, 03.02.2022, 106.02.2022

Määrus kehtestatakse laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 18 lõike 3, § 23 lõike 2 ja § 96 lõike 8 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse järgmised tunnistuste vormid:
  1) laevapereta prahitud laeva liputunnistuse vorm (lisa1);
  2) laevapereta prahitud laeva ajutise liputunnistuse vorm (lisa 2);
  3) ajutise liputunnistuse vorm (lisa 3);
  4) laevapereta prahitud laeva registrist kustutamise tunnistuse vorm (lisa 4).

§ 2.  Tunnistuste kirjeldus

  (1) Tunnistus vormistatakse määruse vastavas lisas kehtestatud vormi kohaselt A4 formaadis turvaelementidega helesinisele plangile, mille taustatrükis on Transpordiameti embleem ja mille esiküljel on väikese riigivapi kujutis ja kordumatu kontrollarv.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (2) Tunnistuse esilehe vasakpoolsesse alaossa pannakse reljeefpitseri jaoks plangi värvitoonist erinevat värvi kleebis. Kleebisele vajutatakse reljeefpitser.

  (3) Tunnistus lamineeritakse.

§ 3.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2020. a.

Lisa 1 Laevapereta prahitud laeva liputunnistus
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

Lisa 2 Laevapereta prahitud laeva ajutine liputunnistus
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

Lisa 3 Ajutine liputunnistus
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

Lisa 4 Laevapereta prahitud laeva registrist kustutamise tunnistus
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json