Teksti suurus:

Pensionistaaži arvestamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.03.2020, 1

Pensionistaaži arvestamise kord

Vastu võetud 28.02.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab pensionistaaži arvestamise korra riiklike pensionide määramisel ja ümberarvutamisel.

  (2) Pensionistaaž jaguneb pensioniõiguslikuks staažiks ja pensionikindlustusstaažiks.

  (3) Pensionistaažiarvestust peetakse andmete alusel, mis on kantud sotsiaalkaitse infosüsteemi.

§ 2.  Pensioniõigusliku staaži kindlakstegemine

  (1) Pensioniõigusliku staaži perioodid tehakse kindlaks riikliku pensioni määramisel või ümberarvutamisel.

  (2) Kui isiku pensioniõigusliku staaži perioodid on sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud andmete põhjal kindlaks tehtud enne pensioni määramist või ümberarvutamist, lähtutakse nendest.

  (3) Pensionitaotlejal on õigus esitada täiendavaid pensioniõiguslikku staaži tõendavaid dokumente, mis võetakse pensioni määramisel või ümberarvutamisel arvesse.

  (4) Pensioniõiguslikku staaži arvestatakse päeva täpsusega.

  (5) Ühe kalendriaasta kohta arvestatakse kuni üks aasta pensioniõiguslikku staaži. Kui isik on samal perioodil tegelenud mitme pensioniõigusliku staaži hulka arvatava tegevusega, arvestatakse selle perioodi eest pensioniõiguslikku staaži ühekordselt.

§ 3.  Pensionikindlustusstaaži arvestamise alusandmed

  (1) Pensionikindlustusstaaži arvestamise alusandmed on sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud andmed pensionikindlustatu või tema eest makstud või arvestatud sotsiaalmaksu ja selle pensionikindlustuse osa kohta.

  (2) Pensionikindlustusstaaži arvestatakse täpsusega kolm kohta pärast koma.

  (3) Ühe kalendriaasta kohta arvestatakse kuni üks aasta pensionikindlustusstaaži.

§ 4.  Pensionistaaži arvutamine

  (1) Pensionistaaži arvutamisel lähtutakse ümardamata pensioniõiguslikust staažist. Ümardamata pensioniõiguslik staaž teisendatakse arvutamisel aastatena väljendatud kümnendmurruks täpsusega kolm kohta pärast koma.

  (2) Pensionistaaži arvutamisel liidetakse pensioniõiguslik staaž ja pensionikindlustusstaaž, arvestades lõike 1 sätteid.

§ 5.  Pensionikindlustusstaaži arvestamine aastatel 1999, 2000 ja 2001

  (1) Kalendriaastate 1999, 2000 ja 2001 puhul arvestatakse üks aasta pensionikindlustusstaaži pensionikindlustatule, kelle eest on vastavalt sotsiaalmaksuseadusele makstud või arvestatud isikustatud sotsiaalmaksu vähemalt kuupalga alammäära aastasummalt.

  (2) Kalendriaastate 1999, 2000 ja 2001 puhul võrreldakse pensionikindlustusstaaži arvestamisel pensionikindlustatu iga kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu vastava aasta jaanuarikuu kaheteistkümnekordselt kuupalga alammääralt arvutatud sotsiaalmaksuga.

  (3) Isikule, kelle isikustatud sotsiaalmaksu summa on väiksem kui vastava kalendriaasta jaanuarikuu kaheteistkümnekordselt kuupalga alammääralt arvutatud sotsiaalmaksu summa, arvestatakse kalendriaastate 1999, 2000 ja 2001 puhul pensionikindlustusstaaži proportsionaalselt isikustatud sotsiaalmaksu summaga.

  (4) Kalendriaastate 1999, 2000 ja 2001 puhul võetakse pensionikindlustusstaaži arvestamisel riigi poolt sotsiaalmaksuseaduse § 6 alusel makstavat sotsiaalmaksu arvesse samaväärselt sotsiaalmaksu tasumisega kuupalga alammääralt.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json