Teksti suurus:

E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 03.03.2023, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
23.02.2023 otsus nr 266

E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.02.2023

E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 artikli 13 lõigetes 1 ja 2 sätestatud kahju hüvitamise tagamiseks on kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja kohustatud kvalifitseeritud usaldusteenuse osutamise kestel omama vastutuskindlustust, mille kindlustussumma aastas on vähemalt üks miljon eurot iga kindlustusjuhtumi kohta ja vähemalt üks miljon eurot kõigi juhtumite kohta kokku, või samas mahus võrreldavat tagatist või rahalisi vahendeid asjakohase tõendusega.”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja teeb avalikkusele kättesaadavaks andmed käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kehtiva vastutuskindlustuse lepingu, tagatise või rahaliste vahendite olemasolu ja ulatuse kohta viisil, mis võimaldab veenduda võimekuses tagada kahju hüvitamine.”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json