Teksti suurus:

Põllumajandusministri 16. mai 2008. a määruse nr 50 „Nende söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse järelevalvetoimingute eest riigilõivu” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 03.04.2013, 1

Põllumajandusministri 16. mai 2008. a määruse nr 50 „Nende söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse järelevalvetoimingute eest riigilõivu” muutmine

Vastu võetud 28.03.2013 nr 31

Määrus kehtestatakse söödaseaduse § 28 lõike 4 alusel.

Põllumajandusministri 16. mai 2008. a määruse nr 50 „Nende söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse järelevalvetoimingute eest riigilõivu” lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa Nende mitteloomsete söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse järelevalvetoimingute eest riigilõivu

/otsingu_soovitused.json