Teksti suurus:

Õnnetusjuhtumist, tõsisest õnnetusjuhtumist ja vahejuhtumist teavitamise kord ning kirjaliku teate ja ettekande vorm

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.10.2020
Avaldamismärge:RT I, 03.04.2014, 2

Õnnetusjuhtumist, tõsisest õnnetusjuhtumist ja vahejuhtumist teavitamise kord ning kirjaliku teate ja ettekande vorm

Vastu võetud 01.04.2014 nr 26

Määrus kehtestatakse raudteeseaduse § 41 lõike 7 ja § 42 lõike 13 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tehnilise Järelevalve Ametile ja Ohutusjuurdluse Keskusele õnnetusjuhtumi ja tõsise õnnetusjuhtumi kohta kirjaliku teate esitamise kord ja vorm ning vahejuhtumi kohta esitatava kirjaliku ettekande esitamise kord ja vorm.

§ 2.   Õnnetusjuhtumist, tõsisest õnnetusjuhtumist ja vahejuhtumist Ohutusjuurdluse Keskuse teavitamine

  (1) Õnnetusjuhtumist ja tõsisest õnnetusjuhtumist teavitab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või muu raudteeinfrastruktuuri valdaja ja raudteeveo-ettevõtja Ohutusjuurdluse Keskust viivitamata Ohutusjuurdluse Keskuse poolt avalikustatud sidevahendi kaudu. Kirjalik teade esitatakse Ohutusjuurdluse Keskusele kolme tööpäeva jooksul lisas 1 toodud vormil.

  (2) Vahejuhtumist teavitab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või muu raudteeinfrastruktuuri valdaja ja raudteeveo-ettevõtja Ohutusjuurdluse Keskust viivitamata Ohutusjuurdluse Keskuse poolt avalikustatud e-posti aadressi kaudu. Kui Ohutusjuurdluse Keskus küsib täiendavat teavet, esitatakse kirjalik ettekanne Ohutusjuurdluse Keskusele kolme tööpäeva jooksul pärast teabe küsimist lisas 2 toodud vormil.

§ 3.   Õnnetusjuhtumist, tõsisest õnnetusjuhtumist ja vahejuhtumist Tehnilise Järelevalve Ameti teavitamine

  (1) Õnnetusjuhtumist ja tõsisest õnnetusjuhtumist teavitab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või muu raudteeinfrastruktuuri valdaja Tehnilise Järelevalve Ametit viivitamata Tehnilise Järelevalve Ameti poolt avalikustatud sidevahendi kaudu. Kirjalik teade esitatakse Tehnilise Järelevalve Ametile kolme tööpäeva jooksul lisas 1 toodud vormil.

  (2) Vahejuhtumist teavitab raudtee-ettevõtja või muu raudteeinfrastruktuuri valdaja Tehnilise Järelevalve Ametit viie tööpäeva jooksul vahejuhtumi toimumisest arvates, esitades Tehnilise Järelevalve Ametile kirjaliku ettekande lisas 2 toodud vormil.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. juuli 2011. a määrus nr 63 „Raudteeliiklusõnnetuste kohta kirjaliku teate esitamise kord, kirjaliku teate, ettekande ning raudteeintsidentide ja otsasõitude kohta esitatava kokkuvõtte vorm“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2014. aasta 1. aprillil.

Urve Palo
Minister

Ahti Kuningas
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Kirjaliku teate vorm

Lisa 2 Kirjaliku ettekande vorm

/otsingu_soovitused.json