Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.04.2020
Avaldamismärge:RT I, 03.04.2020, 1

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 27.03.2020 nr 18

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määrust nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 20 lõiget 5 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kui kohustus võetakse üle pärast neljandat kohustuseaastat, ei nõuta täienduskoolitusel osalemist.”;

2) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 14 järgmises sõnastuses:

„(14) 2020. aastal ei saa kohustust § 23 lõikes 1 nimetatud kohustusega asendada.”.

§ 2.  Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 50 „Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 50 „Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus” § 21 täiendatakse lõigetega 7–9 järgmises sõnastuses:

„(7) 2020. aastal ei saa kohustust § 13 lõike 2 kohaselt suurendada.

(8) 2020. aastal ei saa kohustust § 15 lõikes 1 nimetatud kohustusega asendada.

(9) 2020. aastal ei saa § 15 lõikes 3 nimetatud kohustust selle määruse kohase kohustusega asendada.”.

§ 3.  Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määrust nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 18 lõike 5 teises lauses asendatakse sõnad „kohustuseperioodi viimasel kohustuseaastal” sõnadega „pärast neljandat kohustuseaastat”;

2) paragrahvi 27 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

„(10) 2018.–2020. aastal ei saa kohustust arengukava alusel antava piirkondliku veekaitse toetuse kohase maa rohumaana hoidmise kohustusega asendada.”;

3) paragrahvi 27 täiendatakse lõigetega 14 ja 15 järgmises sõnastuses:

„(14) 2020. aastal saab kohustust suurendada üksnes maaeluministri 9. septembri 2016. a määruse nr 53 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus” kohane toetuse saaja, kelle sama määruse kohase taotluse rahuldamise otsus on tehtud 2018. või 2019. aastal ning kes suurendab kohustust § 19 lõike 1 esimese lause kohaselt.

(15) 2020. aastal ei saa § 21 lõikes 2 nimetatud kohustust selle määruse kohase kohustusega asendada.”.

§ 4.  Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 40 „Piirkondlik mullakaitse toetus” muutmine

Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 40 „Piirkondlik mullakaitse toetus” § 19 täiendatakse lõigetega 6–8 järgmises sõnastuses:

„(6) 2020. aastal ei saa kohustust arengukava alusel antava piirkondliku veekaitse toetuse kohase maa rohumaana hoidmise kohustusega asendada.

(7) 2020. aastal ei saa kohustust § 11 lõike 2 kohaselt suurendada.

(8) 2020. aastal ei saa § 13 lõikes 2 nimetatud kohustust selle määruse kohase kohustusega asendada.”.

§ 5.  Maaeluministri 16. veebruari 2018. a määruse nr 9 „Piirkondlik veekaitse toetus” muutmine

Maaeluministri 16. veebruari 2018. a määruse nr 9 „Piirkondlik veekaitse toetus” § 23 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) 2020. aastal ei saa § 15 lõikes 1 nimetatud kohustust selle määruse kohase maa rohumaana hoidmise kohustusega asendada.”.

§ 6.  Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 39 „Natura 2000 erametsamaa toetus” muutmine

Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määrust nr 39 „Natura 2000 erametsamaa toetus” täiendatakse §-ga 16 järgmises sõnastuses:

§ 16. Rakendussäte

2020. aastal on § 9 lõikes 1 sätestatud ajavahemik 4. aprillist kuni 21. maini.”.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json