Teksti suurus:

Kultuuriministri 22. detsembri 2011. a määruse nr 23 „Rahvakultuuri Keskuse põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.04.2020
Avaldamismärge:RT I, 03.04.2020, 10

Kultuuriministri 22. detsembri 2011. a määruse nr 23 „Rahvakultuuri Keskuse põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 31.03.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.

Kultuuriministri 22. detsembri 2011. a määruses nr 23 „Rahvakultuuri Keskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Eesti Rahvakultuuri Keskuse põhimäärus”;

2) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eesti Rahvakultuuri Keskus (edaspidi keskus) on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev ministeeriumi hallatav riigiasutus. Eesti Rahvakultuuri Keskuse nimi inglise keeles on Estonian Centre of Folk Culture.”;

3) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) rakendab rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi valdkonna toetusprogramme (edaspidi toetusprogrammid);”;

4) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) võib moodustada nõuandva õigusega komisjone, määrab nende ülesanded ja töökorra;”;

5) paragrahvi 5 lõike 5 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) rakendab toetuste eraldamisega seotud tegevusi;”.

Tõnis Lukas
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

/otsingu_soovitused.json