Teksti suurus:

Riikliku vanaduspensioni suurust suurendava ja vähendava kordaja arvutamise tingimused ja kord

Riikliku vanaduspensioni suurust suurendava ja vähendava kordaja arvutamise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.02.2024
Avaldamismärge:RT I, 03.04.2020, 17

Riikliku vanaduspensioni suurust suurendava ja vähendava kordaja arvutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 31.03.2020 nr 14

Määrus kehtestatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 111 lõike 3 alusel.

§ 1.  Riikliku vanaduspensioni suurendamise ja vähendamise arvutamine

  (1) Riiklikku vanaduspensioni (edaspidi vanaduspension) suurendatakse või vähendatakse sõltuvalt vanaduspensionile minemise ajast, Statistikaameti elutabelist ja intressimäärast. Intressimäär on Euroopa Keskpanga avaldatud europiirkonna riikide keskvalitsuste võlaväärtpaberite hetkeväärtuste tulukõveral esitatud intressimäär.

  (2) Vanaduspensioni suurust suurendavat kordajat rakendatakse juhul, kui pensionile minnakse pärast riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud pensioniiga või kui pensioni maksmine peatatakse ja makseid jätkatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 251 kohaselt. Vanaduspensioni suurust suurendav kordaja arvutatakse järgmise valemi järgi:

t – pensionäri vanus kuudes hetkel, kui algavad pensioni väljamaksed (sealhulgas maksete jätkamise korral peale peatamist);
x – pensioni edasilükkamise korral riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud pensioniiga kuudes, pensioni maksmise peatamise korral pensionäri vanus kuudes pensioni peatamise hetkel;
ω – elutabelites kasutatav maksimaalne vanus kuudes;

qz – tõenäosus, et z kuu vanune isik sureb ühe kuu jooksul.

  (3) Vanaduspensioni suurust vähendavat kordajat rakendatakse juhul, kui pensionile minnakse enne riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud pensioniiga. Vanaduspensioni suurust vähendav kordaja arvutatakse järgmise valemi järgi:

t – pensionäri vanus kuudes hetkel, kui algavad pensioni väljamaksed;
x – riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud pensioniiga kuudes;
ω – elutabelites kasutatav maksimaalne vanus kuudes;

qz – tõenäosus, et z kuu vanune isik sureb ühe kuu jooksul.

  (4) Sotsiaalkindlustusamet uuendab vanaduspensioni suurust suurendava ja vähendava kordaja arvutamisel kasutatavate elutabeli ja intressimäärade andmeid üks kord aastas 1. jaanuaril, kasutades eelmise kalendriaasta 1. detsembril kehtivaid andmeid.

  (5) Vanaduspensioni suurust suurendav ja vähendav kordaja leitakse pensioni määramise kuupäeva seisuga.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json