Teksti suurus:

Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel

Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.04.2024, 3

Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel

Vastu võetud 21.04.2014 nr 53
RT I, 23.04.2014, 14
jõustumine 26.04.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.03.2015RT I, 26.03.2015, 729.03.2015, rakendatakse 1. jaanuarist 2015. a.
18.12.2015RT I, 29.12.2015, 701.01.2016
28.04.2016RT I, 03.05.2016, 1106.05.2016, rakendatakse 1. jaanuarist 2016. a.
06.04.2017RT I, 07.04.2017, 1310.04.2017, rakendatakse 1. jaanuarist 2017. a.
15.03.2018RT I, 20.03.2018, 423.03.2018, rakendatakse 1. jaanuarist 2018. a.
14.03.2019RT I, 15.03.2019, 3918.03.2019, rakendatakse 1. jaanuarist 2019. a.
13.02.2020RT I, 14.02.2020, 117.02.2020, rakendatakse 1. jaanuarist 2020. a.
21.01.2021RT I, 26.01.2021, 829.01.2021, rakendatakse 1. jaanuarist 2021. a.
10.03.2022RT I, 12.03.2022, 2115.03.2022, rakendatakse 1. jaanuarist 2022. a.
02.03.2023RT I, 09.03.2023, 312.03.2023, rakendatakse 1. jaanuarist 2023. a.
01.04.2024RT I, 03.04.2024, 106.04.2024, rakendatakse 1. jaanuarist 2024. a.

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 82 lõike 5 alusel.

§ 1.   Õpilaskodutoetuse jaotus koolide pidajate vahel

  (1) 2024. aastal eraldatakse õpilaskodutoetust koolide pidajatele kokku 1 028 300 eurot.
[RT I, 03.04.2024, 1 - jõust. 06.04.2024, rakendatakse 1. jaanuarist 2024. a.]

  (2) 2024. aastal eraldatakse õpilaskodutoetust õpilaskodukohta kasutavale õpilasele rakendatava toe liigi kaupa järgmiselt:
  1) toe liigita või kooli antava üldise toe vajadusega õpilase õpilaskodu koha kohta aastas 2000 eurot;
  2) tõhustatud tuge saava õpilase õpilaskodu koha kohta aastas 2700 eurot;
  3) erituge saava õpilase õpilaskodu koha kohta aastas 3400 eurot.
[RT I, 03.04.2024, 1 - jõust. 06.04.2024, rakendatakse 1. jaanuarist 2024. a.]

  (3) Õpilaskodutoetuse täpne jaotus koolide pidajate vahel on esitatud määruse lisas.

§ 2.   Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord

  (1) Õpilaskodutoetust võib kasutada õpilaskodu õpilastega seotud personali- ja majandamiskulude, tugiteenuste ning vaba aja tegevuste kulude katteks.

  (2) Õpilaskodutoetuse saamisel tuleb õpilasele tagada õpilaskodu koht kõigil õppepäevadel. Õpilaskodutoetusega kaetud õpilaskodu koht peab olema täidetud kõigil õppeveeranditel. Õppeaasta kestel vabanenud koht tuleb täita hiljemalt järgmise õppeveerandi alguseks.

  (3) Õpilaskodutoetuse saamiseks ja kasutamiseks sõlmib Haridus- ja Teadusministeerium kooli pidajaga lepingu, milles lepitakse muu hulgas kokku õpilaskodutoetuse ülekandmise ja lepingu aruandlusega seonduv.

  (4) Juhul kui kooli pidaja ei ole õpilaskodutoetust kasutanud lõikes 1 nimetatud kulude katmiseks või ei ole õpilaskodu kohta täitnud lõikes 2 nimetatud korras, on Haridus- ja Teadusministeeriumil õigus lepingust taganeda ja nõuda õpilaskodutoetus lepingus sätestatud tingimustel tagasi.

Lisa Õpilaskodutoetuse jaotus koolide pidajate vahel 2024. aastal
[RT I, 03.04.2024, 1 - jõust. 06.04.2024, rakendatakse 1. jaanuarist 2024. a.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json