Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.05.2019
Avaldamismärge:RT I, 03.05.2019, 6

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 26.04.2019 nr 21

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruses nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Saare maakonna Saaremaa valla Sandla küla ja Väljamõisa küla lahkmejooni muudetakse katastriüksuste Sandla küla koosseisu arvamisega vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 10.”;

2) määrust täiendatakse lisaga 10 „Saaremaa valla Sandla küla ja Väljamõisa küla lahkmejooned” (lisatud).

Janek Mäggi
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 10 Saaremaa valla Sandla küla ja Väljamõisa küla lahkmejooned

/otsingu_soovitused.json