Teksti suurus:

Kaitsepolitseiameti struktuur ning volituse andmine teenistuskohtade koosseisu kehtestamiseks

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 03.06.2014, 3

Kaitsepolitseiameti struktuur ning volituse andmine teenistuskohtade koosseisu kehtestamiseks

Vastu võetud 30.05.2014 nr 21

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 10, julgeolekuasutuste seaduse § 8 lõike 2, avaliku teenistuse seaduse § 11 lõigete 3 ja 4 ning siseministri 10. detsembri 2009. a määruse nr 55 „Kaitsepolitseiameti põhimäärus” § 8 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kaitsepolitseiameti struktuur

  Määrusega kehtestatakse Kaitsepolitseiameti struktuur vastavalt määruse lisale (salastatud Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kord” § 7 lõike 6 punkti 1 alusel).

§ 2.   Volituse andmine Kaitsepolitseiameti teenistuskohtade koosseisu kehtestamiseks

  (Salastatud Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kord” § 7 lõike 6 punkti 1 alusel.)

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 20. mai 2013. a määrus nr 20 „Kaitsepolitseiameti struktuur” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 2014. aasta 1. juunist.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

/otsingu_soovitused.json