Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 03.06.2014, 6

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 29.05.2014 nr 73

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 22 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) välisvahendite osakond, kes koordineerib ja korraldab §-s 21 nimetatud Euroopa Liidu toetuste ja välisabi kasutamist, sealhulgas töötab välja õigusaktid, tagab Euroopa Liidu toetuste ja välisabi kasutamise sihipärasuse kontrolli ja finantskorrektsioonide tegemise ning korraldab rikkumiste aruannete esitamise;”;

2) paragrahvi 22 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) välisvahendite rakendamise osakond, kes täidab Vabariigi Valitsuse määratud meetmete rakendusasutuse ja rakendusüksuse ülesandeid.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json