Teksti suurus:

Laevavraki eemaldamise vastutuse kindlustuse või muu rahalise tagatise tunnistuse taotlemise ja väljastamise kord

Laevavraki eemaldamise vastutuse kindlustuse või muu rahalise tagatise tunnistuse taotlemise ja väljastamise kord - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.06.2021, 1

Laevavraki eemaldamise vastutuse kindlustuse või muu rahalise tagatise tunnistuse taotlemise ja väljastamise kord

Vastu võetud 26.05.2021 nr 25

Määrus kehtestatakse kaubandusliku meresõidu seaduse § 776 lõike 6 alusel.

§ 1.  Tunnistuse taotlemine

  (1) Laeva omanik esitab Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 2007. aasta konventsiooni (edaspidi Nairobi konventsioon) kohase tunnistuse saamiseks Transpordiametile taotluse.

  (2) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) laeva nimi;
  2) laeva tunnusnumber või kutsung;
  3) laeva IMO number;
  4) laeva kogumahutavus;
  5) laeva kodusadam;
  6) laeva omaniku nimi ja aadress;
  7) tagatise liik ja ajaline kehtivus;
  8) kindlustusandja või muu rahalise tagatise andja nimi ja peamine tegevuskoht.

  (3) Taotlusele lisatakse kindlustuslepingu või muu rahalise tagatise olemasolu tõendav dokument või selle koopia.

  (4) Selle riigi lippu kandvale laevale, mis ei ole Nairobi konventsiooni osalisriik, tunnistuse taotlemisel lisatakse taotlusele ka laeva mõõtekirja koopia.

§ 2.  Tunnistuse väljastamine

  Transpordiameti lahendab taotluse viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json