Teksti suurus:

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2014
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2014, 19

Välja kuulutanud
Vabariigi President
26.06.2014 otsus nr 471

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2014

§ 1.  Tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punkti 2 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ühele isikule makstava hüvitise maksuvaba piirmäär on sõitude kohta arvestuse pidamise korral 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta.”.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. septembril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json