Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. juuli 2006. a määruse nr 73 „Lennuameti põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2015, 5

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. juuli 2006. a määruse nr 73 „Lennuameti põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 26.06.2015 nr 76

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse“ § 42 lõike 1 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. juuli 2006. a määruse nr 73 „Lennuameti põhimäärus” § 20 täiendatakse punktiga 191 järgmises sõnastuses:
„191) on riikliku lennundusohutusprogrammi väljatöötamise ja arendamise eest vastutav ametnik.“.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json