Teksti suurus:

Pärnu Muuseumi tegevuse lõpetamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2015, 18

Pärnu Muuseumi tegevuse lõpetamine

Vastu võetud 29.06.2015 nr 3

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 3 alusel ning kooskõlas muuseumiseaduse ja Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 „Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise kord”.

§ 1.   Tegevuse lõpetamine

  (1) Seoses vajaduse kadumisega osutada muuseumiteenust riigiasutuse tasandil lõpetatakse riigiasutuse Pärnu Muuseum tegevus alates 7. septembrist 2015. a ning tegevuse lõpetava riigiasutuse ülesanded antakse üle asutatavale Sihtasutusele Pärnu Muuseum.

  (2) Tegevuse lõpetava riigiasutuse kõrgemalseisev valitsusasutus on Kultuuriministeerium.

  (3) Tegevuse lõpetava riigiasutuse nimi on Pärnu Muuseum (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70001811).

§ 2.   Likvideerimiskomisjon

  (1) Pärnu Muuseumi tegevuse lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon järgmises koosseisus:

  Pärnu Muuseumi direktor;
  Pärnu Muuseumi pearaamatupidaja;
  Pärnu Muuseumi peavarahoidja;
  Kultuuriministeeriumi finantsosakonna pearaamatupidaja;
  Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik;
  Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna varahalduse peaspetsialist;
  Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna õiguse peaspetsialist;
  Kultuuriministeeriumi üldosakonna personalijuht.

  (2) Likvideerimiskomisjoni esimees on Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik.

  (3) Likvideerimiskomisjon alustab tööd 6. juulil 2015. a ning lõpetab töö ja esitab tegevuse lõpetava riigiasutuse lõppbilansi 6. septembri 2015. a seisuga, riigivara üleandmise-vastuvõtmise akti ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti kultuuriministrile hiljemalt 25. septembril 2015. a.

§ 3.   Töölepingute üleminek

  Pärnu Muuseumi töötajate töölepingud, välja arvatud direktori tööleping, lähevad 1. septembrist 2015. a muutumatul kujul üle Sihtasutusele Pärnu Muuseum vastavalt võlaõigusseadusele.

§ 4.   Riigieelarve assigneeringute sulgemine

  Pärnu Muuseumi kasutamata jäänud riigieelarve assigneeringud suletakse 7. septembrist 2015. a.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kultuuriministri 8. juuli 2013. a määrus nr 25 „Pärnu Muuseumi põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määruse § 5 jõustub 7. septembril 2015. a.

Indrek Saar
Kultuuriminister

Tõnu Seil
Spordi asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json