Teksti suurus:

Põllumajandusministri 6. veebruari 2015. a määruse nr 13 „2015. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2015, 23

Põllumajandusministri 6. veebruari 2015. a määruse nr 13 „2015. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused” muutmine

Vastu võetud 30.06.2015 nr 72

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 66 lõike 1 ja § 126 lõike 2 alusel ning arvestades 2015. aasta riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jao 8 liigi 40 kontol 450 toetusteks ettenähtud rahalisi vahendeid.

Põllumajandusministri 6. veebruari 2015. a määrust nr 13 „2015. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. 2015. aastal antakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukava 2007–2013ˮ (edaspidi arengukava 2007–2013) alusel järgmisi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevaid maaelu arengu toetusi:
1) noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetus;
2) tootjarühmade loomise ja arendamise toetus;
3) põllumajanduslik keskkonnatoetus;
4) loomade karjatamise toetus;
5) tehniline abi.”;

2) paragrahvi 8 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „lõike 1 alusel esitatud” tekstiosaga „lõike 2 alusel heaks kiidetud”;

3) paragrahvi 8 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahv 11 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 13 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json