Teksti suurus:

Projekteerimistingimuste taotluste ja projekteerimistingimuste vorminõuded

Projekteerimistingimuste taotluste ja projekteerimistingimuste vorminõuded - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2015, 33

Projekteerimistingimuste taotluste ja projekteerimistingimuste vorminõuded

Vastu võetud 02.07.2015 nr 84

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 29 lõike 3 alusel.

§ 1.   Projekteerimistingimuste taotluste vormid

  (1) Projekteerimistingimuste taotleja esitab pädevale asutusele detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel käesoleva määruse lisas 1 toodud vormi kohase projekteerimistingimuste taotluse.

  (2) Projekteerimistingimuste taotleja esitab pädevale asutusele detailplaneeringu olemasolul käesoleva määruse lisas 2 toodud vormi kohase projekteerimistingimuste taotluse.

§ 2.   Projekteerimistingimuste vorm

  Projekteerimistingimuste andmiseks pädev asutus annab projekteerimistingimuste taotlejale käesoleva määruse lisas 3 toodud vormi kohased projekteerimistingimused.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel

Lisa 2 Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul

Lisa 3 Projekteerimistingimused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json