Teksti suurus:

Justiitsministri 20. detsembri 2011. a määruse nr 57 „Riigi õigusabi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise aruandluse kord“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2018, 22

Justiitsministri 20. detsembri 2011. a määruse nr 57 „Riigi õigusabi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise aruandluse kord“ muutmine

Vastu võetud 28.06.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse riigi õigusabi seaduse § 32 lõike 2 alusel.

Justiitsministri 20. detsembri 2011. a määruses nr 57 „Riigi õigusabi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise aruandluse kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kui advokatuur esitab Justiitsministeeriumile tasumäärade muutmise ettepaneku, lisatakse sellele tasumäärade muutmisega riigieelarvele kaasnevate mõjude hindamise eelanalüüs.“;

2) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Advokatuur esitab tasumäärade muutmise mõjude kohta järelanalüüsi ühe kuu jooksul pärast muudatuste neljakuulist rakendamist.“

Urmas Reinsalu
Minister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json