Teksti suurus:

Kriisiinfo teenuse kaudu arvatava kannatanu kohta päringu teinud isiku tuvastamise ja arvatava kannatanuga seose kontrollimise alused

Kriisiinfo teenuse kaudu arvatava kannatanu kohta päringu teinud isiku tuvastamise ja arvatava kannatanuga seose kontrollimise alused - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2020, 9

Kriisiinfo teenuse kaudu arvatava kannatanu kohta päringu teinud isiku tuvastamise ja arvatava kannatanuga seose kontrollimise alused

Vastu võetud 29.06.2020 nr 23

Määrus kehtestatakse päästeseaduse § 91 lõike 28 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse päästeseaduse § 3 lõikes 4 nimetatud kriisiinfo teenuse osutamisel selle tinginud erakorralises sündmuses arvatava kannatanu (edaspidi arvatav kannatanu) kohta päringu teinud isiku tuvastamise ja arvatava kannatanuga seose kontrollimise alused, mida rakendab Häirekeskus.

§ 2.  Päringu teinud isiku tuvastamise ja arvatava kannatanuga seose kontrollimise üldnõuded

  (1) Kriisiinfo teenuse kaudu on arvatava kannatanu kohta päringut lubatud teha vaid oma lähedase isiku kohta ja isiklikel põhjustel. Arvatava kannatanu kohta ei anta kriisiinfo teenuse kaudu infot tööalasel või muul põhjusel.

  (2) Häirekeskus tuvastab isiku, kes teeb arvatava kannatanu kohta kriisiinfo teenuse kaudu päringu.

  (3) Päringu tegija peab arvatava kannatanu kohta andmete pärimisel avaldama järgmised andmed:
  1) enda ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg;
  2) päringualuse isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg;
  3) enda seos arvatava kannatanuga;
  4) põhjendus, miks päringualune isik on kriisiinfo teenuse käivitamise tinginud erakorralises sündmuses arvatav kannatanu;
  5) kinnitus, et päring tehakse enda lähedase isiku kohta ja isiklikel põhjustel.

  (4) Päringu tegija telefoninumber edastatakse Häirekeskusele automaatselt. Päringu tegija peab Häirekeskusele avaldama oma telefoninumbri, kui ta on numbri automaatse edastamise keelanud.

  (5) Päringu tegija avaldatud andmed sisestab Häirekeskuses teate menetleja hädaabiteadete menetlemise andmekogusse.

  (6) Päringu tegija ja päringualuse isiku isikuandmeid kontrollib Häirekeskus rahvastikuregistrist automaatpäringuga.

  (7) Kui päringu tegija on avaldanud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmed, käivitab Häirekeskus arvatava kannatanu kohta päringu tervise infosüsteemi.

  (8) Häirekeskusel on õigus jätta arvatava kannatanu kohta päring tervise infosüsteemi käivitamata või päringu tegijale andmed väljastamata, kui teate menetlejal ei teki veendumust, et päringu tegija on esitanud õiged andmed.

  (9) Kriisiinfo teenuse osutamisel arvatava kannatanu kohta päringu tegija isiku tuvastamise ja arvatava kannatanuga seose kontrollimise asutusesisese töökorra koostab Häirekeskus.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 15. juulil 2020. aastal.

Mart Helme
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json